Onze-Lieve-Vrouw met Kind - vml. mouterij 'De Trouw', Adriaan Brouwerstraat, Tavernierkaai [voormalige Zeeuwse Koornmarkt] [verdwenen]

In 1819 werd een beeld van Onze-Lieve-Vrouw met Kind aangekocht van een particulier in de Adriaan Brouwerstraat, maar er wordt niet gespecifierd waar het zich oorspronkelijk bevond. Dat oude beeld werd toen herplaatst aan de gevel van mouterij 'De Trouw' op de hoek van de 'Brouwerstraat' en de toenmalige 'Zeeuwse Koornmarkt'; vandaag te situeren op de hoek van de Adriaan Brouwerstraat en de Tavernierkaai.

Bij de rechttrekking van de Scheldekaden verdween het gebouw van 'De Trouw'. In 1883 werd de Madonna daarom afgenomen en overgebracht naar de 'magazijnen van de Sint-Pauluskerk'. Actuele informatie hieromtrent is onbekend.


De gevel van brouwerij 'De Trouw' — aan de Brouwersvliet — werd in dezelfde periode ook opgemeten en getekend door Ferdinand Truyman. Een tekening ervan werd opgenomen in deel 2 van 'Anvers à travers les âges' van P. Génard (te dateren 1888).
Deze gegevens dienden later voor een reconstructie op de hoek Grote Markt en Wisselstraat (met een Madonna).

Foto boven: Brouwerij 'De Trouw' aan de Brouwervliet, geveltekening door Ferdinand Truyman.

Reproductie in Lattin 1955, p. 168 bij Adriaan Brouwerstraat ("Oude Brouwerij 'De Trouw' (gesloopt). Heropgebouwd Grote Markt hoek Wisselstraat") — Het bijschrift in Genard 2, p. 76 luidt: "La brasserie 'de Trouw' au canal des Brasseurs réconstruite en 1654. Dessin de Ferd. Truyman"

Archief en literatuur:

Archief: Hs1491 [f° 3r°]
Iconografie: Madonna niet bekend - Geveltekening brouwerij 'De Trouw', o.m. in Lattin 1955, p. 168; De oudst bekende reproductie is te vinden in P. Génard, 'Anvers à travers les âges', 2, Brussel z.j. [1888], p. 76
Literatuur: Thyssen 1902, p. 279; Thyssen 1922, p. 237
Referentie: vkb1.0513

Teksten:

Zeeuwsche Koorne merkt en Brouwerstraat. Een fraei L.V. beeld. De H. Maagd houd het Kindje Jesus in verrukkende houding op haren linker arm, met de oogen hemelwaarts geslagen. Staande onder een schoon verhemelte met effen voetstuk. De Heer G_dus Dierckx kocht dees beeld in 1819 uit ter hand in de Brouwerstraat voor 15 franken, en deed het zelve in 1819 op zyne kosten op den hoek van den huis de Trouw geheeten plaatsen (1).
(1) Dit O.L.V beeld wordt thans in de magazynen der S_t Paulus kerk bewaard. Dit beeldje werd aldaar weg gehaald – ter oorzake der rechtmaken der Schelde kaaien in 1883 – als wanneer insgelijks het hoekhuis de moutery de Trouw geheeten – op welke het zelve prykte en aldaar door de geburen onderhouden werd – werd afgebroken. [Hs1491, f° 3r°]

Sint-Paulusparochie (verdwenen beelden) Zeeuwsche Koornmarkt en Brouwersstraat. - 217. O.L.Vrouw: De geachte heer G. Dierckx kocht uitterhand, in 1816, de beeltenis die eertijds het hoekhuis 'De Trouw' genaamd, versierde. [Thyssen 1902, p. 279]

Sint-Paulusparochie (verdwenen beelden) Zeeuwsche Koornmarkt en Brouwersstraat. - 289. O. L. Vrouw. - De beeltenis die eertijds het hoekhuis 'De Trouw' genaamd, versierde, werd afgebroken en verkocht in 1816. [Thyssen 1922, p. 237]

 

 


In samenwerking met:

koning boudewijn stichting


Gesponsord door:

Bank Mercier Van Lanschot

We use cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor de werking van de site, andere helpen ons om deze site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf beslissen of u cookies wilt toestaan ​​of niet. Houd er rekening mee dat als u ze weigert, u mogelijk niet alle functionaliteiten van de site kunt gebruiken.