24/09/2023 om 14.00: Inzegening Beelden Sint-Joris

Op 24 september zijn jullie allen van harte uitgenodigd op de inzegening van de twee beeldengroepen die recent geplaatst werden in de Sint Jorisparochie. Het eerste beeld van Maria met kind in terracotta staat in de hal die toegang beidt tot de kerk vanuit de Schermersstraat. Het tweede beeld pronkt nu op de gevel van het pand links van het hoofdportaal van de kerk aan het Vleminckveld. We zijn blij dat deze twee beelden na lang verblijf in de academie waar ze met veel liefde gerestaureerd werden een mooie herbestemming hebben gevonden. Het hele verhaal vernemen we bij de inzegening. 

De inzegening wordt gevolgd van een kleine receptie in de tuin van de pastorie, genaamd "Hortus Conclusus" een juweeltje van rust en bezinning in de stadskern. 

Afpsraak om 14.00 aan de ingang, schermersstraat 11.