Wie zijn wij?

 

Sinds 1934 zet Voor Kruis en Beeld vzw zich in voor de instandhouding van het rijke patrimonium aan re­ligieuze gevelbeelden in de Antwerpse binnenstad (binnen de Leien). De meeste beelden staan reeds jaren in de publieke ruimte en trotseerden epidemieën, de beeldenstorm of de Franse revolutie. Naast een religieuze waarde hebben ze dan ook een belangrijk historische en culturele waarde. Een aantal beelden zijn van hoogstaande kwaliteit of werden door vermaarde beeldhouwers gecreëerd.

  • Onze sectorverantwoordelijken gaan regelmatig op pad om de bijna 150 Madonna's, Calvaries en andere heiligenbeelden, die meestal aan de gevels van privé-woningen hangen, te controleren. Zo waken zij over de beelden en melden beschadigingen, vervuilingen en andere problemen aan onze bestuursleden. 

  • Onze bestuursleden bekommeren zich over de beschadigde, de vervuilde en de, door de tand des tijds, aangetaste beelden. Zo hebben ze deels de rol van de vroegere buurtgenootschappen overgenomen. Vroeger onderhielden deze genootschappen de beelden en versierden ze de beelden feestelijk bij grote evenementen zoals het feest van Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel opgenomen op 15 Augustus, de dag waar de Antwerpenaren hun moederkesdag vieren.

  • Voor Kruis en Beeld vzw zorgt, in eigen beheer, voor het kleine onderhoud van de beelden, voornamelijk aan het 'bijwerk' zoals lantaarns. Voor grotere ingrepen doen zij beroep op een team van gespecialiseerde restaurateurs.

Dagelijkse bestuur:
Paula Sörnsen, voorzitster
Christiaan Van Mirlo, ondervoorzitter, penningmeester en afgevaardigd bestuurder
Alain Cols en Michel Smets, secretarissen
Hugo Claes, coördinator onderhoud, conservaties en restauraties
Eerwaarde Heer Rudi Mannaerts, cultuur-historisch raadgever

Voor Kruis en Beeld vzw werd gesticht bij akte verleden door Notaris Ferdinand Van de Velden te Antwerpen d.d. 27 december 1934, waarvan de standregels verschenen zijn in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 19 januari 1935, nummer 49, dossier 446 (Rechtbank van Eerste Aanleg).


In samenwerking met:

koning boudewijn stichting


Gesponsord door:


sponsor Bank Mercier Van Lanschot


sponsor Ackermans en van Haaren


sponsor Bank Delen


sponsor DSV verzekeringen

We use cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor de werking van de site, andere helpen ons om deze site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf beslissen of u cookies wilt toestaan ​​of niet. Houd er rekening mee dat als u ze weigert, u mogelijk niet alle functionaliteiten van de site kunt gebruiken.