Terugblik op Open Monumentendag 2023

Op 13 September, Open Monumentendag 2023, stegen de temperaturen tot voorbij de 30°C, maar dit schrikte onze gidsen en de sympathisanten van onze Madonna's niet af.

De madonna van de Vingerlingstraat is gevonden én gerestaureerd

Lange tijd stond op onze website dat de madonna, die de gevel van de Vingerlingstraat 14, midden in het Schipperskwartier, sierde sinds 1977 gestolen werd. Gelukkig was dat een fout, want in 2023 kwam het beeld terug boven.

Terugblik op de Mariaprocessie rond de O.L.V.-Kathedraal

Op 15 augustus vieren we in Antwerpen Maria ten Hemelopneming. Toen Johan Bonny in 2008 bisschop werd, besloot hij een oude traditie nieuw leven in te blazen. Sinds 1399 werd het genadebeeld van Maria, de patroonheilige van de stad, op de vooravond van het feest van Maria ten Hemelopneming op 15 augustus, in een gebed- en zangprocessie rond de kathedraal gedragen.

Beeld in de kijker: Oude Koornmarkt en Pelgrimstraat

Omdat het zomer én vakantie is, zetten we de Madonna, die op de hoek van de Oude Koornmarkt en de Pelgrimstraat hangt, in de kijker. Hoewel we ons niet kunnen baseren op gedetailleerde tellingen, vermoeden we toch dat dit één van de meest gefotografeerde Madonna's van onze binnenstad is. Dankzij de goede zorgen van de eigenaar, die het voorvaderlijke onderhoud na een lange onderbreking, hernam, schittert dit beeld méér dan het ooit gedaan heeft. 

In gesprek met Ria Bollen over de kapel in de Beukenlaan

In de Beukenlaan in Wilrijk, verscholen tussen huisnummer 24 en het hoekhuis 1A van de Dennenlaan, staat een bescheiden kapelletje. Sinds 1936 is het eigendom van VZW ‘Voor Kruis en Beeld’. Dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee, maar gelukkig is er Ria Bollen. Al 13 jaar ontfermt zij zich over de kapel. Paula Sörnsen en ikzelf spraken op 24 april met haar af om eens bij te praten.

Twee beeldengroepen kregen een nieuwe bestemming in Sint-Joris - Deel 2

Zoals in het vorige artikel vermeld, stonden er twee beeldengroepen in het atelier van restauratrice Noortje Cools. De eerste beeldengroep bespraken we reeds uitvoerig. Nu zijn we verheugd om te melden dat ook de tweede beeldengroep gerestaureerd werd én een nieuwe bestemming op het Mechelseplein 22 gevonden heeft.

Twee beeldengroepen kregen een nieuwe bestemming in Sint-Joris - Deel 1

Restauratrice Noortje Cools, die werkzaam is aan de Academie van Antwerpen, liet ons tijdens de Coronacrisis weten dat haar atelier ging verhuizen, wat betekende dat het huidige lokaal ontruimd moest worden. Daar stonden echter nog twee historische beeldengroepen. Deze werden, onder de hoede van de vorige directrice Carolien van der Star, gerestaureerd. Hierna bespreken we één van de twee groepen, die thans een nieuwe locatie in de gang van de Kerk van Sint-Joris aan de Schermersstraat gevonden heeft.

Bewonder de gerestaureerde Madonna op de hoek Keizerstraat/Prinsesstraat

Op de hoek van de Keizerstraat 73 en Prinsesstraat hangt een prachtig beeld van O.-L.-Vrouw Onbevlekt Ontvangen. Na een gedeeltelijke restauratie in 2009 vertoonde het terug tekenen van slijtage.

Erfgoedweek 2023 voor scholen

Sinds verleden jaar werd de Erfgoeddag uitgebreid met een aanbod voor scholen om kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met erfgoed. Voor Kruis en Beeld is op die kar (al of niet met paard) gesprongen.

Erfgoeddag 2023 was 'beestig!' goed.

Op 23 april was het Erfgoeddag 2023. Onder het motto 'Beestig!' wandelden onze voorzitster Paula Sörnsen en onze secretaris Alain Cols met geïnteresseerden van de Grote Markt naar Sint-Joris en terug. Samen gingen ze op zoek naar de vele dieren, die de gevelbeelden in onze binnenstad vergezellen.

De status van Antwerpse gevelbeelden in maart 2023

Zoals elk jaar trokken onze sector-verantwoordelijken er in maart op uit om de 170 gevelbeelden in onze Antwerpse binnenstad te controleren. Zij geven aan of een beeld in goede, redelijke of slechte conditie is. Ook dit jaar kregen verschillende beelden opmerkingen.

De Madonna van de Zwanengang

De Zwanengang was een smal straatje met kleine huisjes, dat volledig omringd werd door de Sint-Jacobsmarkt, de Rozenstraat, de Paradijsstraat en de Kattenstraat. Het was een volkse steeg met stootkarren en arme mensen, “kantjesvolk” genoemd. Ze hadden geen elektriciteit, gas of water.

De Madonna in de Gazettesteeg

Een steeg is een zeer smalle straat, maar dat geldt niet voor de Gazettesteeg. Deze steeg heeft immers nooit bestaan. Wel is het een prachtige trompe l'oeil, die door kunstschilders Jerome Maeckelbergh en Nico Parassiadis in 1979 op de houten garagepoort in de Rijke Beukelaerstraat 7 geschilderd werd.

Beeld in de kijker: Bogaardestraat en Schoytestraat

In de maand van liefde zetten we de liefdevolle Maria met Kind op de hoek van de Bogaardestraat en de Schoytestraat in de kijker.

De Kroon op het Werk

Tijdens de algemene vergadering van 4 december 2022 gaf Voor Kruis en Beeld vzw, vertegenwoordigd door kapellid Alain Cols, 3 feestkroontjes aan de kapel van Onze-Lieve-Vrouw Lof, vertegenwoordigd door de conservator Jan Engels, in bruikleen.

Terugblik op de restauraties van 2022

Wij wensen iedereen een fantastisch 2023 in goede gezondheid en in een wereld zonder oorlog of conflicten. Laten we starten bij onszelf met een beetje verdraagzamer en liefdevoller te zijn. Het zal ons al een eind brengen.

Denk jij tijdens de kerst ook even aan ons?

Vandaag is het koopzondag en velen zullen het koude weer trotseren om kerstcadeautjes voor hun dierbaren te zoeken. Weet je echt niet wat te kopen? Hier een tip: het Madonnaboek,

De Boerentoren en haar Madonna

Sinds Dhr Fernand Huts zijn plannen bekend maakte voor de Boerentoren, werd er heel wat gesproken over dit gebouw. Maar wist je dat op de zevende verdieping de grootste en hoogste Madonna van onze stad troont? Ze is maar liefst 2 verdiepingen groot.

Het monogram van de Madonna aan de Melkmarkt is terug

In het voorjaar van 2022 ontdekten we dat het monogram van Maria dat aan de luifel bevestigd was alsook het deksel van de lantaarn met eveneens een monogram van de Madonna aan de Melkmarkt gestolen waren.

De lamp brandt bij de Madonna van de Oude Beurs

Op de hoek van de Oude Beurs en Schoenmakersstraat hangt een prachtige Madonna met Kindje Jezus op de linkerarm en de duif van Gods Geest, in een grote stralenkrans, boven haar hoofd. Ze staat op een console met drie kleine engelenhoofden en wordt beschermd door een veelhoekig, sober baldakijn.

In Memoriam Baudouin Goeminne

Opnieuw moeten we het droevige nieuws melden van het overlijden van één van onze eminente leden. Na Etienne Van Caster en Roland Op de Beeck, is nu ook Baudouin Goeminne ons ontvallen, op 21 augustus ll.: een innemende persoonlijkheid, actief in tal van verenigingen en die tijdens zijn professionele loopbaan grote verantwoordelijkheden droeg.

Beeld in de kijker: O.-L.-Vrouw op de Tromp op de Torfbrug

Af en toe zetten we een beeld extra in de kijker. Ditmaal kozen we voor de Madonna op de hoek van de Grote Markt en de Torfbrug met de naam ‘O.-L.-Vrouw op de Tromp', verwijzend naar het pand 'de Tromp' waartegen ze aangebracht is.

Feest van Maria ten Hemel Opgenomen in de OLV Kathedraal

Feest van Maria ten Hemel Opgenomen, in Antwerpen traditioneel ook het Feest van alle moeders. Waarom dat in Antwerpen op een andere dag gebeurt dan in alle andere steden en landen?

We use cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor de werking van de site, andere helpen ons om deze site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf beslissen of u cookies wilt toestaan ​​of niet. Houd er rekening mee dat als u ze weigert, u mogelijk niet alle functionaliteiten van de site kunt gebruiken.