De Madonna van de Zwanengang

De Zwanengang was een smal straatje met kleine huisjes, dat volledig omringd werd door de Sint-Jacobsmarkt, de Rozenstraat, de Paradijsstraat en de Kattenstraat. Het was een volkse steeg met stootkarren en arme mensen, “kantjesvolk” genoemd. Ze hadden geen elektriciteit, gas of water.

De Madonna in de Gazettesteeg

Een steeg is een zeer smalle straat, maar dat geldt niet voor de Gazettesteeg. Deze steeg heeft immers nooit bestaan. Wel is het een prachtige trompe l'oeil, die door kunstschilders Jerome Maeckelbergh en Nico Parassiadis in 1979 op de houten garagepoort in de Rijke Beukelaerstraat 7 geschilderd werd.

Noteer Erfgoeddag op 23 april in je agenda.

Dit jaar is het thema van de Erfgoeddag 'Beestig'. Dieren staan er genoeg bij onze Antwerpse Madonna's. Het is alleen de kunst ze te ontdekken. Daar helpt Voor Kruis en Beeld je graag mee.

Beeld in de kijker: Bogaardestraat en Schoytestraat

In de maand van liefde zetten we de liefdevolle Maria met Kind op de hoek van de Bogaardestraat en de Schoytestraat in de kijker.

De Kroon op het Werk

Tijdens de algemene vergadering van 4 december 2022 gaf Voor Kruis en Beeld vzw, vertegenwoordigd door kapellid Alain Cols, 3 feestkroontjes aan de kapel van Onze-Lieve-Vrouw Lof, vertegenwoordigd door de conservator Jan Engels, in bruikleen.

Terugblik op de restauraties van 2022

Wij wensen iedereen een fantastisch 2023 in goede gezondheid en in een wereld zonder oorlog of conflicten. Laten we starten bij onszelf met een beetje verdraagzamer en liefdevoller te zijn. Het zal ons al een eind brengen.

Denk jij tijdens de kerst ook even aan ons?

Vandaag is het koopzondag en velen zullen het koude weer trotseren om kerstcadeautjes voor hun dierbaren te zoeken. Weet je echt niet wat te kopen? Hier een tip: het Madonnaboek,

De Boerentoren en haar Madonna

Sinds Dhr Fernand Huts zijn plannen bekend maakte voor de Boerentoren, werd er heel wat gesproken over dit gebouw. Maar wist je dat op de zevende verdieping de grootste en hoogste Madonna van onze stad troont? Ze is maar liefst 2 verdiepingen groot.

Het monogram van de Madonna aan de Melkmarkt is terug

In het voorjaar van 2022 ontdekten we dat het monogram van Maria dat aan de luifel bevestigd was alsook het deksel van de lantaarn met eveneens een monogram van de Madonna aan de Melkmarkt gestolen waren.

De lamp brandt bij de Madonna van de Oude Beurs

Op de hoek van de Oude Beurs en Schoenmakersstraat hangt een prachtige Madonna met Kindje Jezus op de linkerarm en de duif van Gods Geest, in een grote stralenkrans, boven haar hoofd. Ze staat op een console met drie kleine engelenhoofden en wordt beschermd door een veelhoekig, sober baldakijn.

In Memoriam Baudouin Goeminne

Opnieuw moeten we het droevige nieuws melden van het overlijden van één van onze eminente leden. Na Etienne Van Caster en Roland Op de Beeck, is nu ook Baudouin Goeminne ons ontvallen, op 21 augustus ll.: een innemende persoonlijkheid, actief in tal van verenigingen en die tijdens zijn professionele loopbaan grote verantwoordelijkheden droeg.

Beeld in de kijker: O.-L.-Vrouw op de Tromp op de Torfbrug

Af en toe zetten we een beeld extra in de kijker. Ditmaal kozen we voor de Madonna op de hoek van de Grote Markt en de Torfbrug met de naam ‘O.-L.-Vrouw op de Tromp', verwijzend naar het pand 'de Tromp' waartegen ze aangebracht is.

Feest van Maria ten Hemel Opgenomen in de OLV Kathedraal

Feest van Maria ten Hemel Opgenomen, in Antwerpen traditioneel ook het Feest van alle moeders. Waarom dat in Antwerpen op een andere dag gebeurt dan in alle andere steden en landen?

De Madonna op de Falconrui werd gerestaureerd

Tijdens de kuisoperatie van geschilderde beelden in 2021 werd vastgesteld dat het beeld aan de Falconrui, vroeger de Falconpoort, eerder een restauratiebeurt dan wel een schrobbeurt nodig had.

De zon in de Kommekensstraat straalt terug

In de Kommekenstraat staat een fragiele, houten beeldengroep van het einde van de 18de of begin van de 19e eeuw. Het toont een apocalyptische vrouw, geflankeerd door twee engelen. Eén ervan draagt de zon en de andere de maan.

De Calvarie in de Wilde Zee is in ere hersteld

Wij kregen goed nieuws! De Calvariegroep in de Wilde Zee werd gerestaureerd.

De achterliggende bakstenen constructie werd vervangen, de beelden werden gerestaureerd en het houten kruis werd door een nieuw exemplaar vervangen.

Nicolas Baeyens restaureerde OLV Middelares op het Frans Halsplein

Met trots melden we dat het beeld van Maria Middelares op de gevel van voormalige OLV Middelares instituut aan het Frans Halsplein gerestaureerd is.

'Dakloze' Madonna vindt een plekje in Merksem

Tijdens het persmoment in augustus 2021 over het plaatsen van 'paaltjes' ter bescherming van kwetsbare gevelbeelden lanceerde Koen Kennis, Antwerps Schepen bevoegd voor o.a. mobiliteit en toerisme, de oproep “BEELD zoekt GEVEL”. Het doel is om Mariabeelden, die in bewaring zijn, terug in het straatbeeld te krijgen.

Inzegening Mariabeeld van de gebroeders Kockerols

Op 14 mei had, op uitnodiging van de familie Kockerols en het woonzorgcentrum Mayerhof, de inzegening plaats van het Mariabeeld dat Louis Kockerols en zijn broer Adolf in 1871 beeldhouwden ter gelegenheid van 25 jaar pontificaat van Pius IX. 

Op stap met Citta tijdens de Mariamaand

Meimaand is Mariamaand. Met Maria als patroonheilige van Antwerpen is deze maand dan ook bijzonder voor onze stad. Zo dachten ze er bij de Gazet van Antwerpen ook over

Geniet mee van een succesvolle Erfgoeddag 2022

Op 24 april 2022 was het Erfgoeddag 2022. Onder het motto 'Erfgoeddag maakt school!' trok voor Kruis en Beeld naar de universiteitsbuurt, waar maar liefst 23 gevelbeelden hangen.

De status van 170 beelden in de Antwerpse binnenstad

Wist je dat onze vereniging kan rekening op de inzet van 13 sector-verantwoordelijken? Twee maal per jaar gaan zij op ronde om de religieuze gevelbeelden in hun regio in de Antwerpse binnenstad grondig te inspecteren.

Beeld in de kijker: Korte Noordstraat en Predikerinnenstraat

Af en toe pikken we er een beeld uit om extra in de kijker te zetten. Ditmaal kozen we voor de Madonna op de hoek van de Korte Noordstraat en de Predikerinnenstraat

Ontstond onze vereniging in 1814 of in 1934?

Dat de vereniging zonder winstbejag (VZW) met de benaming 'Voor Kruis en Beeld' op 27 december 1934 het levenslicht zag, dat weten we. Zo werd het ook gepubliceerd in het staatsblad van 19 januari 1935.

Een serre voor de Madonna in het Elzenveld

Wist jij dat het Elzenveld, gelegen tussen de Botanische tuin en het Mechelseplein, omgevormd werd tot het eerste vijfsterrenhotel van de stad? Het complex met de naam 'The Botanic Sanctuary Antwerp' opende zijn deuren eind vorig jaar en

Elk jaar, op 2 februari, vieren we Maria-Lichtmis

Op 2 februari vieren we Maria-Lichtmis en volgens de traditie eten we dan pannenkoeken. Die dag is er immers 'geen vrouwken zo arm of ze maakt haar panneken warm'. Maar wist je dat er in onze stad ook een beeldje is dat Maria-Lichtmis heet?

Ontdek de film die Lucien Defossé maakte

Ondertussen kent menig sinjoor de vereniging 'Voor Kruis en Beeld' met het gevolg dat wij wel eens pareltjes ontvangen van mensen die de Antwerpse Madonna's genegen zijn. Zo ontvingen wij een prachtig filmpje dat Luc Defossé maakte. 

We blikken terug op de restauraties van 2021

In 2021 werden een aantal beelden onder handen genomen. Op elk moment houden we jou op de hoogte via de rubriek 'Beelden in de kijker' op deze website. Toch blikken we graag nog een laatste keer terug op de afgewerkte restauraties van 2021. 

Wij wensen iedereen een voorspoedig en gezond 2022

Het hele team van Voor Kruis en Beeld wenst je een voorspoedig, liefdevol en vooral gezond 2022!

Als we nog een laatste keer naar 2021 terugblikken, stellen we vast dat het een constructief jaar was, ondanks de strenge Corona maatregelen.

Ontdek wie kunstenaar Mark Van den Poel was

Momenteel wordt het beeld van Maria Middelares op de gevel van voormalige OLV Middelares instituut aan het Frans Halsplein gerestaureerd. Gezien de breekbaarheid en het formaat van dit keramieken beeld is dat geen eenvoudige klus. Maar hoe heeft de kunstenaar Mark van den Poel dit beeld gemaakt?

Laten we de strijd tegen eenzaamheid voeren

De vierde Coronagolf rolt over het land. Nieuwe maatregelen zijn ingesteld om de schade te beperken. Het is duidelijk dat de strijd tegen het virus nog niet voorbij is. Maar laten we hierdoor alsjeblieft de strijd tegen de eenzaamheid niet verliezen.

Wandel virtueel mee met Voor Kruis en Beeld

Omdat niet iedereen in staat is om een wandeling doorheen de Antwerpse binnenstad te maken, organiseert Voor Kruis en Beeld ook virtuele wandelingen.

Ontdek de Antwerpse Madonna's tijdens de wintertijd

Met de overschakeling van zomeruur naar winteruur worden de dagen korter. Ideaal om de Antwerpse Madonna's bij nacht te ontdekken. De meeste Mariabeelden zijn immers prachtig verlicht.

Pastoor Mannaerts zegent gerestaureerde beelden in

Op zondag 24 oktober 2021 zegende eerwaarde Heer Rudi Mannaerts, pastoor van de Sint-Andrieskerk en cultuur-historisch raadgever van Voor Kruis en Beeld, drie recent gerestaureerde religieuze beelden in.

Beeld van Kockerols vindt een plaats in WZC Mayerhof

Herinner jij het grote Mariabeeld op de hoek van de Quellinstraat en de Quinten Matsijslei boven de vermaarde bakkerij Moreels nog? Dit beeld uit 1871 in natuursteen met een mooi Mariagelaat is van de hand van de gebroeders Kockerols.

Restauratie van Christus Zaligmaker in Hopland47

De zomermaanden zijn ideaal om restauraties aan fragiele beelden uit te voeren. Eén van die beelden is van Christus Zaligmaker op de gevel van de voormalige kerk van de paters redemptoristen in Hopland 47.

We use cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor de werking van de site, andere helpen ons om deze site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf beslissen of u cookies wilt toestaan ​​of niet. Houd er rekening mee dat als u ze weigert, u mogelijk niet alle functionaliteiten van de site kunt gebruiken.