Sinds Dhr Fernand Huts zijn plannen bekend maakte voor de Boerentoren, werd er heel wat gesproken over dit gebouw. Maar wist je dat op de zevende verdieping de grootste en hoogste Madonna van onze stad troont? Ze is maar liefst 2 verdiepingen groot.

In het voorjaar van 2022 ontdekten we dat het monogram van Maria dat aan de luifel bevestigd was alsook het deksel van de lantaarn met eveneens een monogram van de Madonna aan de Melkmarkt gestolen waren.

Op de hoek van de Oude Beurs en Schoenmakersstraat hangt een prachtige Madonna met Kindje Jezus op de linkerarm en de duif van Gods Geest, in een grote stralenkrans, boven haar hoofd. Ze staat op een console met drie kleine engelenhoofden en wordt beschermd door een veelhoekig, sober baldakijn.

Opnieuw moeten we het droevige nieuws melden van het overlijden van één van onze eminente leden. Na Etienne Van Caster en Roland Op de Beeck, is nu ook Baudouin Goeminne ons ontvallen, op 21 augustus ll.: een innemende persoonlijkheid, actief in tal van verenigingen en die tijdens zijn professionele loopbaan grote verantwoordelijkheden droeg.

Af en toe zetten we een beeld extra in de kijker. Ditmaal kozen we voor de Madonna op de hoek van de Grote Markt en de Torfbrug met de naam ‘O.-L.-Vrouw op de Tromp', verwijzend naar het pand 'de Tromp' waartegen ze aangebracht is.

Feest van Maria ten Hemel Opgenomen, in Antwerpen traditioneel ook het Feest van alle moeders. Waarom dat in Antwerpen op een andere dag gebeurt dan in alle andere steden en landen?

Tijdens de kuisoperatie van geschilderde beelden in 2021 werd vastgesteld dat het beeld aan de Falconrui, vroeger de Falconpoort, eerder een restauratiebeurt dan wel een schrobbeurt nodig had.

In de Kommekenstraat staat een fragiele, houten beeldengroep van het einde van de 18de of begin van de 19e eeuw. Het toont een apocalyptische vrouw, geflankeerd door twee engelen. Eén ervan draagt de zon en de andere de maan.

Wij kregen goed nieuws! De Calvariegroep in de Wilde Zee werd gerestaureerd.

De achterliggende bakstenen constructie werd vervangen, de beelden werden gerestaureerd en het houten kruis werd door een nieuw exemplaar vervangen.

Met trots melden we dat het beeld van Maria Middelares op de gevel van voormalige OLV Middelares instituut aan het Frans Halsplein gerestaureerd is.

Tijdens het persmoment in augustus 2021 over het plaatsen van 'paaltjes' ter bescherming van kwetsbare gevelbeelden lanceerde Koen Kennis, Antwerps Schepen bevoegd voor o.a. mobiliteit en toerisme, de oproep “BEELD zoekt GEVEL”. Het doel is om Mariabeelden, die in bewaring zijn, terug in het straatbeeld te krijgen.

Op 14 mei had, op uitnodiging van de familie Kockerols en het woonzorgcentrum Mayerhof, de inzegening plaats van het Mariabeeld dat Louis Kockerols en zijn broer Adolf in 1871 beeldhouwden ter gelegenheid van 25 jaar pontificaat van Pius IX. 

Meimaand is Mariamaand. Met Maria als patroonheilige van Antwerpen is deze maand dan ook bijzonder voor onze stad. Zo dachten ze er bij de Gazet van Antwerpen ook over

Op 24 april 2022 was het Erfgoeddag 2022. Onder het motto 'Erfgoeddag maakt school!' trok voor Kruis en Beeld naar de universiteitsbuurt, waar maar liefst 23 gevelbeelden hangen.

Wist je dat onze vereniging kan rekening op de inzet van 13 sector-verantwoordelijken? Twee maal per jaar gaan zij op ronde om de religieuze gevelbeelden in hun regio in de Antwerpse binnenstad grondig te inspecteren.

Af en toe pikken we er een beeld uit om extra in de kijker te zetten. Ditmaal kozen we voor de Madonna op de hoek van de Korte Noordstraat en de Predikerinnenstraat

Dat de vereniging zonder winstbejag (VZW) met de benaming 'Voor Kruis en Beeld' op 27 december 1934 het levenslicht zag, dat weten we. Zo werd het ook gepubliceerd in het staatsblad van 19 januari 1935.

Wist jij dat het Elzenveld, gelegen tussen de Botanische tuin en het Mechelseplein, omgevormd werd tot het eerste vijfsterrenhotel van de stad? Het complex met de naam 'The Botanic Sanctuary Antwerp' opende zijn deuren eind vorig jaar en

Op 2 februari vieren we Maria-Lichtmis en volgens de traditie eten we dan pannenkoeken. Die dag is er immers 'geen vrouwken zo arm of ze maakt haar panneken warm'. Maar wist je dat er in onze stad ook een beeldje is dat Maria-Lichtmis heet?

Ondertussen kent menig sinjoor de vereniging 'Voor Kruis en Beeld' met het gevolg dat wij wel eens pareltjes ontvangen van mensen die de Antwerpse Madonna's genegen zijn. Zo ontvingen wij een prachtig filmpje dat Luc Defossé maakte. 

In 2021 werden een aantal beelden onder handen genomen. Op elk moment houden we jou op de hoogte via de rubriek 'Beelden in de kijker' op deze website. Toch blikken we graag nog een laatste keer terug op de afgewerkte restauraties van 2021. 

Het hele team van Voor Kruis en Beeld wenst je een voorspoedig, liefdevol en vooral gezond 2022!

Als we nog een laatste keer naar 2021 terugblikken, stellen we vast dat het een constructief jaar was, ondanks de strenge Corona maatregelen.

Momenteel wordt het beeld van Maria Middelares op de gevel van voormalige OLV Middelares instituut aan het Frans Halsplein gerestaureerd. Gezien de breekbaarheid en het formaat van dit keramieken beeld is dat geen eenvoudige klus. Maar hoe heeft de kunstenaar Mark van den Poel dit beeld gemaakt?

De vierde Coronagolf rolt over het land. Nieuwe maatregelen zijn ingesteld om de schade te beperken. Het is duidelijk dat de strijd tegen het virus nog niet voorbij is. Maar laten we hierdoor alsjeblieft de strijd tegen de eenzaamheid niet verliezen.

Omdat niet iedereen in staat is om een wandeling doorheen de Antwerpse binnenstad te maken, organiseert Voor Kruis en Beeld ook virtuele wandelingen.

Met de overschakeling van zomeruur naar winteruur worden de dagen korter. Ideaal om de Antwerpse Madonna's bij nacht te ontdekken. De meeste Mariabeelden zijn immers prachtig verlicht.

Op zondag 24 oktober 2021 zegende eerwaarde Heer Rudi Mannaerts, pastoor van de Sint-Andrieskerk en cultuur-historisch raadgever van Voor Kruis en Beeld, drie recent gerestaureerde religieuze beelden in.

Herinner jij het grote Mariabeeld op de hoek van de Quellinstraat en de Quinten Matsijslei boven de vermaarde bakkerij Moreels nog? Dit beeld uit 1871 in natuursteen met een mooi Mariagelaat is van de hand van de gebroeders Kockerols.

De zomermaanden zijn ideaal om restauraties aan fragiele beelden uit te voeren. Eén van die beelden is van Christus Zaligmaker op de gevel van de voormalige kerk van de paters redemptoristen in Hopland 47.