Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Vingerlingstraat 14

De Boeck en Van Wint (1826-1902 en 1829-1906), 1850, natuursteen?

Deze Madonna, een beeldhouwwerk van het 19de-eeuws Antwerps atelier De Boeck en Van Wint, werd medio 1977 gestolen.

Maria, staand en gekleed in een zware mantel, laat haar naakt zittend Kind op haar linkerarm rusten. Beiden zijn ongekroond. Onze-Lieve-Vrouw staat met haar rechtervoet op het lichaam van de over de wereldglobe kronkelende slang. Achteraan is nog net een maansikkel merkbaar. Vermoedelijk hoorde in Jezus' linkerhand een kruisstaf. Iconografisch kan deze Madonna betiteld worden als 'Onze-Lieve-Vrouw Medeverlosseres'.

Boven: het verdwenen madonnabeeld aan een cafégevel in de Vingerlingstraat (foto archief Voor Kruis en Beeld)

Archief en literatuur:

Iconografie: Archief Voor Kruis en Beeld (foto); A. De Belder, 'Antwerpen in beeld', Edegem, z.j. (3de): 256 (r.o.)
Literatuur: Hs 1491, [f° 5v]; Thyssen 1922, p. 242; Schepens 1981, p. 9, 55
Referentie: vkb1.0169

Teksten:

Vingerling straat. Recht over de verwers rui. Staat een goed O. L. Vrouwen beeld met Kindje op den arm, steunende op een goed hemelbol voetstuk. Met prachtig verhemelte. Is vervaardigt door De Bock en Van Wint. - N.B.
[in marge] N.B. – Den Heer De Bock vervaardigde dit beeld voor 80 franken. Werd in 1850 geplaatst en door Past. Varenberg gewijd. Het geheel met al de andere kosten van het beeld beloopen tot 325 franken. [Hs1491: f° 5v°].

(Sint-Paulusparochie - nog bestaande beelden:)
Vingerlingstraat. – 313. O.L.Vrouw. – Fraai beeld, werk van De Boeck en Van Wint.
Met het jubelfeest van Z.H. Pius IX was het gansch omringd met bloemen en er prijkten voor hetzelve drie groote verzilverde armen, in vorm van arabesken; de middelste dragende eenen overgrooten bloementuil, de twee andere, elk eene schoone verzilverde lantaarn. [thijssen-maria-1922: 242, #313].

De Boeck en Van Wint maakten samen nog enkele madonna's o.m. op de hoek Korte Nieuwstraat en Sint-Pieter-en-Paulusstraat. Ook het beeld in de Vingerlingstraat nr. 12 was van hen. Het werd echter in mei of juni 1977 gestolen. Beide beeldhouwers werkten jarenlang samen. In zowat alle Antwerpse kerken zijn religieuze beeldhouwwerken van dit kunstzinnig tweemanschap te vinden. Misschien stoelde die artistieke samenwerking een beetje op predestinatie, want zowel De Boeck (° 1826) als Van Wint (° 1829) kregen dezelfde klankrijke voornaam mee: Jan Baptist. [schepens-madonna-1981: 55].

 

 

We use cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor de werking van de site, andere helpen ons om deze site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf beslissen of u cookies wilt toestaan ​​of niet. Houd er rekening mee dat als u ze weigert, u mogelijk niet alle functionaliteiten van de site kunt gebruiken.