Onze-Lieve-Vrouw met Kind [verdwenen] - Ankerrui, Zeevaartstraat

Het hoekhuis van de Ankerrui met de Zeevaartstraat (tot 1920 'Grote Dokstraat') kreeg op 1 juli 1865 een beeld van Onze-Lieve-Vrouw met Kind. Het droeg als titel 'Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand'.

De Madonna stond onder een baldakijn met franjes en kwasten op een wereldbolvormige console met twee acrobatische engeltjes. Deze klampten zich aan de globe vast en spanden een wimpel.
Hieronder hing een elegante smeedijzeren lichtarm met devotielantaarn, ... die werd geflankeerd door de officiële straatlantaarn.

De sculptuur werd volgens Thyssen vervaardigd door de Borgerhoutse beeldhouwer Van Erkel, een naam die ook voorkomt in het 19de-eeuwse Hs 1491, met specificatie "Jan Van Erckel". De latere annotatie hierin "door De Braeckeleer" brengt verwarring.

In 1922 werd het beeld (van ofwel Van Erckel of De Braekeleer) nog als bestaand beschreven. Het gaat verdwijnen wanneer de 'Intercommunale Maatschappij van den Linker Scheldeoever' (IMALSO) dit en aanpalende panden zal slopen voor de werkzaamheden aan de Waaslandtunnel ('Grote tunnel'). De sloopaanvraag dateert van eind 1932. Na de oplevering van de tunnel zullen de panden van de hoek Zeevaartstraat en Ankerrui worden herverkaveld en komt op die plek het handelsgebouw 'Gérard Koninckx Frères' (GKF) uit 1935-1936.

Afbeeldingen hierboven, SAA: GP#593, anno 1925-1930 — Op de achtergrond rechts, een begin van de afbraak voor de tunnel; het hoge gebouw midden op de foto (tussen de paal en de lantaarns) was het vroegere 'Koninklijk Belgisch Zeemanshuis', Ankerrui 20.

Archief en literatuur:

* Archief: Hs1491, [f° 3r]; SAA, 1932 # 42691 = Zeevaartstraat 13, Ankerrui 1-3-5-7, aanvraag van Intercommunale Linkeroever voor afbreken huizen op 10-10-1932; SAA 18 # 2895 = Zeevaartstraat en hoek Ankerrui, aanvraag door Portielje voor Gebr. Koninckx voor bureelgebouw en magazijnen op 8-6-1935.
* Iconografie: Afb. 1 = Thyssen (1902), p. 294 = Provincie Antwerpen, Dienst Erfgoed, dossier Madonnabeelden (ongedateerd) = Archief VKB (ongedateerd);
Afb. 2 = SAA: GP#593 (sa252154.jpg) anno 1925-1930;
SAA: Foto-OF # 5035 [sa031106.jpg] (1930)
Thyssen 1902, p. 293; Thyssen 1922, p. 247
* Extra info: Handelsgebouw Gérard Koninckx Frères, Zeevaartstraat 5, Ankerrui 1 - https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/213824
* Referentie: vkb1.0230

Teksten:

Anker rui. O.L.V. [door De Braeckeleer]. De Heilige Maagd met het Kindje Jesus op haren arm staande op een keurig gebeitelden hemel bol waarop twee engelen zitten. Met schoonen troon. Dit kunststuk werd opgericht in 1859 en uit witten greesteen vervaardigt door Jan Van Erckel.

Opm: [door De Braeckeleer]: latere toevoeging.
[Hs1491, f° 3r]

Ankerrui en Groote Dokstraat. - 257. Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand geplaatst op 1 juli 1865 en gebeeldhouwd door Van Erkel van Borgerhout. [Thyssen 1902, p. 293]

Ankerrui en Zeevaartstraat (Groote Dokstraat). - 336. 'O. L. Vrouw van Bijstand' geplaatst op 1 juli 1865 en gebeeldhouwd door Van Erkel van Borgerhout. Voor den wereldbol houden twee engelen eenen wimpel. [Thyssen 1922, p. 247]

 

 


In samenwerking met:

koning boudewijn stichting


Gesponsord door:


sponsor Bank Mercier Van Lanschot


sponsor Ackermans en van Haaren


sponsor Bank Delen


sponsor DSV verzekeringen

We use cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor de werking van de site, andere helpen ons om deze site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf beslissen of u cookies wilt toestaan ​​of niet. Houd er rekening mee dat als u ze weigert, u mogelijk niet alle functionaliteiten van de site kunt gebruiken.