Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Beggaardenstraat, Sudermanstraat 21

Beeldhouwer onbekend, 18de eeuw?

Op de hoek van de Beggaardenstraat met de Sudermanstraat hing ooit een groot (natuur)stenen Onze-Lieve-Vrouwebeeld onder een sierlijk baldakijn met lambrekijn en kwasten. In 1904 werd deze luifel nog vernieuwd. <noot 1>

De op een wereldbol staande Onze-Lieve-Vrouw met Kind, beiden waren gekroond, verdween van de gevel omstreeks 1959 als het huizenblok Eiermarkt (met Beggaardengang), Sudermanstraat, Beggaardenstraat en Sint-Katelijnevest werd gesloopt voor een grootschalige nieuwbouw (ondergrondse parking en 'Eiermarkt building', 1960).

Het afgenomen beeld werd in een stadsmagazijn geborgen. Later (vóór 31 mei 1966) werd het door de stad aan de "geburenkring" overgemaakt. <noot 2>

Dit vandaag spoorloos verdwenen beeld bleef vreemd genoeg onvermeld in het uit ca. 1868-1886 daterende 'Hs 1491'. Is dit een omissie of werd het beeld pas in het laatste kwart van de 19de eeuw daar geplaatst? Dit is in tegenspraak met wat Thyssen beweert "Onder eenen wel bewerkten troon, staat van ouds een smaakvol beeld van Maria." (1902: 156; 1922: 133).

noot 1: Het Antwerpse Stadsarchief bezit een bouwdossier met de aanvraag door J. Van den Broeck (30 juli 1904) voor het 'Hernieuwen van de kap boven het stenen beeld aan de voorgevel'. (SAA, MA-BD 1904/1597).
noot 2: In 1959 onderhandelde VKB-voorzitter Stoelen met schepen Tijsmans voor een herplaatsing “op het gebouw Eiermarkt”. Medio 1961 bestond van stadswege de intentie de Madonna op de hoek van Vleminckstraat en Sudermanstraat aan te brengen. Later (voor 31 mei 1966) werd het beeld door de stad aan "de geburenkring" overgedragen. Het beeld werd nooit herplaatst. Verdere gegevens over zowel sculptuur als begunstigden zijn onbekend.

Boven links: foto en detail ca. 1890-1900, situatie met het oude baldakijn. Deze luifel werd in 1904 vernieuwd - archief VKB

Boven rechts: © KIK-IRPA, Brussels (Belgium), cliché en detail B029966 (ca. 1945)

De hoek Beggaardenstraat en Sudermanstraat waar de Madonna hing (foto WS, 2008)

Archief en literatuur:

Archief: SAA: MA-BD: 1904/1597 (aanvraagdatum: 30-07-1904; Hernieuwen van de kap boven het stenen beeld aan de voorgevel); SAA: MA-BD 18/39742 (1959, sloop); SAA: MA-BD 18/40958 (1960, bouw parking; Charles De Pauw)
Iconografie: Thyssen 1902, p. 157; Thyssen 1922, ts. p.144-145; foto ca. 1890-1900, archief VKB; foto ca. 1960, Archief Gazet van Antwerpen; SAA, GP#2470 (sa077058) (ongedateerd); SAA, GP#3501 (sa95208); SAA, FOTO-OF#8324 (sa412032); KIK, B029966 (ca. 1945)
Literatuur: Thyssen 1902, p. 156; Thyssen 1922, p. 133; Schepens 1981, p. 7
Referentie: vkb1.0006

Teksten:

 

  • Beggaardenstraat en Sudermanstraat. - 42. O. L. Vrouw:
    Onder eenen wel bewerkten troon, staat van ouds een smaakvol beeld van Maria. [thijssen-maria-1902: 156].
  • Beggaardenstraat en Sudermanstraat. - 49. - Onder eenen wel bewerkten troon, staat van ouds een kunstvol beeld van Maria. De lichtarm is van uitmuntende teekening. [thijssen-maria-1922, p;133].
  • Op de hoek van de Beggaarden- en Sudermanstraat stond destijds een groot O.-L.-Vrouwebeeld onder een sierlijke troonhemel. Nu verdwenen. [schepens-madonna-1981: 7].

Zie ook: Onze-Lieve-Vrouw met Kind en de H. Johannes de Doper als kind, bij de Beggaarden op de hoek van de Sudermanstraat (W. Pompe) — vkb1.1866

Zie ook: Beggaardengang

 

 

 


In samenwerking met:

koning boudewijn stichting


Gesponsord door:

sponsor Bank Mercier Van Lanschot


sponsor Ackermans en van Haaren


sponsor Bank Delen


sponsor DSV verzekeringen

We use cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor de werking van de site, andere helpen ons om deze site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf beslissen of u cookies wilt toestaan ​​of niet. Houd er rekening mee dat als u ze weigert, u mogelijk niet alle functionaliteiten van de site kunt gebruiken.