Onze-Lieve-Vrouw met Kind [verdwenen] - Bontemantelstraat 61 [verdwenen], Meistraat

 Vervaardiger, ontstaansperiode en materiaal niet gekend

De foto, een sterke vergroting van een kleine amateurfoto uit de Eerste Wereldoorlog, is het enige visuele document van deze in 1944 verdwenen Madonna. Ze wordt wel in het 19de-eeuwse handschift (Hs 1491) summier vermeld en Thyssen neemt ze ook op in zijn Madonnaboeken uit 1902 en 1922. Zijn proza liet evenwel niet toe de foto aan zijn tekst te koppelen.

Op de foto is duidelijk het huisnummer 61 te zien en in de achtergrond kan men "...T HAPPEL" op een gevel lezen. Omdat het 'Institut Happel'— (waar turn-, dans- en schermopleidingen voor de burgerij werden gegeven) — in 1914 gevestigd was op de Frankrijklei (toen Avenue des Arts 120) moet die tekst op de achtergevel aan de Tabakvest (toen nog 'Sint-Jorisvest' of 'Rempart St Georges') zijn aangebracht.

Op een stadsplattegrond met huisnummering is de locatie precies te bepalen: het hoekhuis bevond zich ten einde van de Meistraat, op het korte stukje Bontemantelstraat dat uitgaf op de 'Tabakvest'. Vandaag naar deze locatie zoeken is onmogelijk, de hele buurt werd zwaar geteisterd bij de explosie van een V-bom op 13 oktober 1944. De verwoesting was zo groot dat niet aan heropbouw werd gedacht en de straat gewoon werd geschrapt bij de aanleg van het Theaterplein.

Op de plattegrond: de plaats van de Madonna aan de Bontemantelstraat (Rue de la Pélisse) 61 met een blauwe stip gemarkeerd.
De oude wijknummering was Section 3 (wijk 3), nr. 1983 en is te vinden op het "Plan géométrique de la ville d'Anvers", een plattegrond uit ca. 1855 opgesteld door Valerius-Jouan, SAA, 12 # 8817.
Bovenaan loopt de Tabakvest (Rempart St Georges), onderaan de Oudevaartplaats (Place de l'ancien Canal). De haast parallel met de Bontemantelstraat lopende 'Rue des Moines' (nadien herdoopt in Kanonstraat) loopt naast het Arsenaal ('Arsenal de Construction', donker gearceerd).

Archief en literatuur:

Archief: Hs1491, [f° 12r°]
Iconografie: Amateurfoto na bombardement in oktober 1914 (verz. WS)
Thyssen 1902, p. 315; Thyssen 1922, p. 263
Referentie: vkb1.0507

Teksten:

  • Mei- en Bontemantelstraat. Klyn O. L. V. beeld. Troon met effen consool. [Hs1491, f° 12 r°]
  • Sint-Augustinusparochie (bestaande beelden)
    Mei- en Bontemantelstraat. - 299. O.L.Vrouw: Midden dezer arbeiderswijk, prijkt de beeltenis der Moeder van den goddelijken Arbeider van Nazareth. [Thyssen 1902, p. 315]
  • Sint-Augustinusparochie (bestaande beelden) Mei- en Bonte Mantelstraat. - 394. O.L.Vrouw. – Midden dezer arbeiderswijk, prijkt de beeltenis der Moeder van den goddelijken Arbeider van Nazareth. Vóór het beeld bemerkt men den lichtarm met kruisvormige teekeningen en met een welafgewerkt monogram.Tijdens de beschieting van 1914 werd het huis doorzift met schrapnelsscherven, zonder dat de beeltenis eene schram bekwam. [Thyssen 1922, p. 263]

 

 

In samenwerking met:

koning boudewijnfondst2

We use cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor de werking van de site, andere helpen ons om deze site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf beslissen of u cookies wilt toestaan ​​of niet. Houd er rekening mee dat als u ze weigert, u mogelijk niet alle functionaliteiten van de site kunt gebruiken.