Onze-Lieve-Vrouw [verdwenen] - Bourlastraat, Leopoldplaats

Jos. Mareels, 1872, natuursteen (grès)

Op de hoek van de Bourlastraat met de Leopoldplaats, tegenover de Nationale Bank, werd in 1872 een beeld van de Bedrukte Moeder geplaatst. Het werd aangebracht op een console met voorstelling van Tanchelm, die het (ketterse) kwaad in de wereld symboliseerde.

Het werd vervaardigd door de Antwerpse beeldhouwer Jos. Mareels en werd door het naburige 'gesticht St Franciscus Xaverius' ten geschenke gegeven.

Aanvankelijk zonder overluifeling opgesteld verscheen er op een gegeven moment (na 1902?) een architecturaal uitgevoerd neogotisch baldakijn, een 'dakje' boven het beeld.

Het geheel verdween vermoedelijk wanneer op die hoek een nieuwbouw kwam (midden 20ste eeuw, geen precieze gegevens bekend).

Zowel het contemporaine Hs 1491 als Thyssen (1902) zijn het eens qua voorstelling van het type, een foto uit 1915 lijkt eerder een Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen te tonen. Er zijn nog verschuivingen en vreemde elementen, de console op de foto kan een Tanchelm-buste weergeven maar Thyssen spreekt in 1922 over een engel tot aan het middel. Wel twee uitersten!

In het Hs 1491 wordt het opvallende neogotische baldakijn niet vermeld 'Het beeld heeft geenen troon', omstreeks 1900 is die zeker aanwezig.


Boven: foto en detail uit "21 juli 1915 ... ", met het Mariabeeld

Midden : twee prentbriefkaarten uit de periode ca. 1905-1910 waarop de straathoek met beeld is te zien.

Onder: Het appartementsgebouw uit de jaren 1950-1960 op de hoek Leopoldplaats en Bourlastraat, zonder gevelbeeld

Archief en literatuur:

Archief: Hs1491, [f° 20r°]
Iconografie: Anoniem, "21 juli 1915: De nationale feestdag te Antwerpen", ongepagineerd fotoalbum. Pagina "In volle geestdrift! Bloemen worden van alle kanten naar het standbeeld geworpen (12 3/4 ure)" - verz. Wim Strecker, Antwerpen; Prentbriefkaarten - verz. WS
Literatuur: Thyssen 1902, p. 315; Thyssen 1922, p. 262
Referentie: vkb1.0549

Teksten:

3 Sectie N° 1. - Op den hoek der Bourlastraat prijkt een staande O.L.V. beeld gezeid O.L.V. der Zeven ween. Op het voetstuk ziet men het borstbeeld van Tanchelinus afgebeeld. Het alles gebeiteld uit franschen gré steen. Het beeld heeft geenen troon. Is opgerecht in 1872. Vervaardigt door Mareels, Jos. (onder de geuzenregering).. [Hs1491, f° 20r°]

Sint-Augustinusparochie (bestaande beelden)
Leopold- en Bourlastraat. - 298. O.L.Vrouw: Deze Bedrukte Moeder, geschenk van het gesticht St Franciscus Xaverius der St Jorisvest [nu Tabakvest - WS], werd geplaatst in 1872.
Twee wondere samentreffingen staan in verband met dit beeldje: de toelating om het te plaatsen was een van de laatste ambtelijke daden van wijlen burgemeester J.C. Van Put; de inhuldiging van hetzelfde viel samen met de aanstelling van zijnen opvolger.. [Thyssen 1902, p. 315]

Sint-Augustinusparochie (bestaande beelden)
Leopold- en Bourlastraat. - 393. O.L.Vrouw. – Deze Bedrukte Moeder, geschenk van het gesticht St-Franciscus Xaverius der St-Jorisvest [nu Tabakvest - WS], werd geplaatst in 1872 op eenen sokkel, versierd met eenen engel tot aan den middel.
Twee wondere samentreffingen staan in verband met dit beeld: de toelating om het te plaatsen was eene der laatste ambtelijke daden van wijlen burgemeester J. C. Van Put; de inhuldiging viel samen met de aanstelling van zijnen opvolger. [Thyssen 1922, p. 262]

 

 

 


In samenwerking met:

koning boudewijn stichting


Gesponsord door:


sponsor Bank Mercier Van Lanschot


sponsor Ackermans en van Haaren


sponsor Bank Delen


sponsor DSV verzekeringen

We use cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor de werking van de site, andere helpen ons om deze site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf beslissen of u cookies wilt toestaan ​​of niet. Houd er rekening mee dat als u ze weigert, u mogelijk niet alle functionaliteiten van de site kunt gebruiken.