Onze-Lieve-Vrouw met Kind 'Koningin van de Rozenkrans' [verdwenen] - Dries, Keistraat

 1768 (oud beeld) + 1868 of 1870 (nieuw beeld), verdwenen ca. 1966

Op deze hoek verdwenen achtereenvolgens een beeld dat in 1768 werd geplaatst en één dat honderd jaar later het oude beeld verving.

Van de oudste Madonna heeft Jozef Linnig ons een impressie achtergelaten (gekleurde schets en detail) ; van het 19de-eeuws beeld is enkel een (abominabele) krantenfoto uit 1950 bekend (boven links).

Omstreeks 1966 is het pand waarop deze Madonna voorkwam vermoedelijk gesloopt.

Over beide beelden valt bij gebrek aan informatie amper iets te vertellen. (Zie de 'povere' tekstbijdragen hieronder).

Hierboven detail uit: Jozef Linnig, 'Hoek Kleine Dries en Keistraat', 1853, MPM/PK, AV.3359.018.48-66

Archief en literatuur:

Archief: Hs1491, [f° 5v°]; Archief Voor Kruis en Beeld, Verslagboek 1951-1990 (15/12/1965)
Iconografie: Jozef Linnig, 'Hoekhuis van Keistraat en Dries', 1853, Aquarel op papier, 300 x 350 mm - SAA, 12 # 3024
Iconografie: Jozef Linnig, 'Hoek Kleine Dries en Keistraat', 1853, MPM/PK, AV.3359.018.48-66
Literatuur: Thyssen 1902, p. 280; Thyssen 1922, p. 238; Schepens 1981, p. 193
Krantenknipsel: 'Op Mariawandel in de Mei. Mariabeeld hoek Keistraat en Driesch', 'Gazet van Antwerpen', z.j. (1950)
Referentie: vkb1.0059 (beeld 1), vkb1.1198 (beeld uit 1870)

Teksten:

 • Kei straat en driesch. Een goed O.L.Vrouwenbeeld, met schoonen troon en keurig engelen voetstuk. [Hs1491, f° 5v°]
 • Op den hoek van den Klynen Driesch en de Keistraat
  In eenen vierkante nis boven den ingang van eenen sterkendrank slijter [n° 20] werdt een nieuw plaasteren staande O.L.V beeld met kindje Jezus op den arm dragende, plechtiglijk ingehuldigd op zondag 10 8_ber 1870, des avonds was de gansche straat gevlagd en verlicht. [Hs1491, f° 5bis v°]. 
 • Sint-Paulusparochie (bestaande beelden) Driesch en Keistraat. – 221. O. L. Vrouw: In 1768 werd aldaar de beeltenis van Maria, 'Koningin van den Rozenkrans', geplaatst.
  In 1868 vierde men het jubelfeest van honderdjarig bestaan; bij die gelegenheid kwam er een nieuw beeld te voorschijn. [Thyssen 1902, p. 280]
 • Sint-Paulusparochie (bestaande beelden) Driesch en Keistraat. – 293. O. L. Vrouw. – In 1768 werd aldaar de beeltenis van Maria, 'Koningin van den Rozenkrans', gesteld.
  In 1868 vierde men het jubelfeest van honderdjarig bestaan; bij die gelegenheid kwam er een nieuw beeld, tusschen lieve engeltjes geplaatst te voorschijn. [Thyssen 1922, p. 238]
 • Op Mariawandel in de Mei
  Mariabeeld hoek Keistraat en Driesch
  [...].
  Bovenstaande foto is het Mariabeeld van het hoekhuis van Keistraat en Driesch. Het is het vierde Mariabeeld van de Keistraat. Wel een hoog cijfer maar toch nog geen rekord op korte afstand, vooral niet in het Schipperskwartier.
  Tot vóór enkele jaren was het beeld uitsluitend eigendom van het kerkbestuur van St Antoniusparochie. Alhoewel 't woonhuis gelegen is in St Paulusparochie, was in de akte van aankoop de "eeuwigdurende rente" voorzien die de nieuwe aankoper jaarlijks te voldoen had aan St Antoniusparochie. De voorwaarden tot aankoop vermelden duidelijk de verplichting van verlichting en onderhoud door de nieuwe eigenaar. De strikt opgelegde verplichtingen worden echter omgezet in vrijwillige tegemoetkomingen die door de opeenvolgende geslachten werden nagekomen. Bij wederzijds akkoord werd voor enkele jaren het beeld als bezit aan de tegenwoordige eigenares afgestaan.
  Bovenstaande is vermeldenswaard als bewijs hoe onze voorouders bekommerd waren over hun Lieve Vrouwebeeldjes en bij hun overlijden de verdere zorg van het beeld regelden door testamentaire beschrijvingen of vastlegden bij notariële akten van bij gebeurlijke verkoop van het eigendom.
  Stichtende devotie van een vroom voorgeslacht!
  De huidige Keistraat werd bij haar ontstaan Kijfstraat genoemd. Tot aan de Franse Omwenteling zou het onveranderlijk Kijfstraat blijven. De administratie was tijdens de Franse tijd verplicht een gepaste vertaling te vinden. Er werd clan niet beter op gevonden dat maar te vertalen door "rue du caillou!", Vandaar de huidige Keistraat, welke ontstond bij het doorsnijden van "den Driesch" in de eerste helft van de XVIe eeuw.
  ['Op Mariawandel in de Mei. Mariabeeld hoek Keistraat en Driesch', 'Gazet van Antwerpen', z.j. (1950)]
 •  Voor Kruis en Beeld. Algemene vergadering van 15 december 1965. […].Er wordt medegedeeld dat het huis in de Keistraat waarin een Mariabeeld staat, kortelings zal afgebroken worden, en dat zo mogelijk maatregelen dienen getroffen voor zijn behoud. […]. [Verslagboek VKB 1951-1990]
 • (Afbraak van stadseigendommen)
  1965, Dries 29 en 48 [p. 30] / […]; Keistraat 20/1 tot en met 20/8, 22 en 24; […]. [p. 31] - ['Een eeuw openbare werken te Antwerpen. Tweede deel', Antwerpen 1968, p. 30-31]
 • Terwijl we nu toch in de Keistraat (oorspronkelijk eigenlijk Kijfstraat) zitten, is dit een goed moment om er even aan te herinneren, dat deze straat nog tot in de jaren vijftig enkele andere madonna's rijk was. Op de hoek Dries-Keistraat kon de Koningin van de Rozenkrans bewonderd worden. Het beeld bij uïtstek van de Sint-Paulusparochie, aangezien de predikheren of dominikanen de grote promotors van de rozenkrans waren. Reeds in 1768 werd daar een beeld geplaatst. Het werd honderd jaar later door een nieuw eksemplaar vervangen. Onze Lieve Vrouw met Jezus op de linkerarm en de skepter in de rechterhand. Achter Maria de zinnebeelldige duif in een stralenkrans, geflankeerd door twee kleine engeltjes. Voor de beeltenis hing een lantaarn. Bij de afbraak van dit hoekhuis verdween de Koningin van de Rozenkrans. [Schepens 1981, p. 193]

 

 

 


In samenwerking met:

koning boudewijn stichting


Gesponsord door:

Bank Mercier Van Lanschot

We use cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor de werking van de site, andere helpen ons om deze site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf beslissen of u cookies wilt toestaan ​​of niet. Houd er rekening mee dat als u ze weigert, u mogelijk niet alle functionaliteiten van de site kunt gebruiken.