Onze-Lieve-Vrouw [met Kind] [verdwenen] - Drukkerijstraat ('Oude Kleerkopersstraat' of 'Voddenstraat'), Steenhouwersvest

Onze-Lieve-Vrouw van Toevlucht — Jan Peter Stevenaerts (1673?-1742) toegeschreven)

Op de hoek van de Steenhouwersvest en Drukkerijstraat (eertijds 'Oude Kleerkopersstraat' later 'Voddenstraat') werd op 29 mei 1814 het beeld van 'Onze-Lieve-Vrouw van Toevlucht' herplaatst, na te zijn weggenomen in de Franse periode.

Een 19de-eeuws buurtgenootschapsboek, bewaard in het archief van de Sint-Andrieskerk licht ons hierover in. Hoofdman van deze 'confrerie' was Lambert(us) Carpentiers met Gasper Vermeulen als prefect en Philip Van Hoof als onderprefect. De ontvangst- en uitgavenstaat begint op 4 juni 1815.

 

In het Hs 1491 (opgesteld ca. 1868, geannoteerd tot ca. 1886) wordt het werk omschreven als een 'Fiks L.V. beeldeken met cherubijnen hoofdje' en toegeschreven aan de Antwerpse beeldhouwer Jan Peter Stevenaerts.

Vreemd genoeg komt er geen enkele aparte vermelding voor in de edities van Thyssen (1902 en 1922).

 

Vermoedelijk verdween het beeld omstreeks 1878-1881, bij de tracering van de Nationalestraat en de sloop van tal van huizenrijen hiervoor.

Boven: buurtgenootschapsboek, bewaard in het archief van de Sint-Andrieskerk - foto WS, 2002

Archief en literatuur:

Archief: Hs1491, [f° 18r°]
Iconografie: —
Robert Vande Weghe, 'Geschiedenis van de Antwerpse straatnamen', Antwerpen, 1977, p. 156-157, 334-336; Lepeleere 2013
Referentie: vkb1.1034

Teksten:

Voddenstraat en Steenhouwersvest. O.L.Vrouw van Toevlucht. Fiks L.V. beeldeken met cherubijnen hoofdje. Jan P. Steevenaerts. [Hs1491, f° 18r°]

Het jaar 1864 bracht ons de 50ste verjaring aan der herstelling van de talrijke O. L. Vrouwebeelden. Wij lezen desaangaande: "(…). Eene bijzondere melding verdient de verlichting en versiering der in de volgende straten geplaatste Mariabeeldjes: Melkmarkt, Pandstraat, Steenhouwersvest, Groenplaats, Prinsesstraat, Keiser- en Koningstraten, Kipdorp, Kaasrui, Koepoortstraat, Koepoortbrug, Klapdorp, Noordstraat, Schippersbreedestraat, enz. (…).. [Thyssen 1922, p. 58]

 

 


In samenwerking met:

koning boudewijn stichting


Gesponsord door:


sponsor Bank Mercier Van Lanschot


sponsor Ackermans en van Haaren


sponsor Bank Delen


sponsor DSV verzekeringen

We use cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor de werking van de site, andere helpen ons om deze site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf beslissen of u cookies wilt toestaan ​​of niet. Houd er rekening mee dat als u ze weigert, u mogelijk niet alle functionaliteiten van de site kunt gebruiken.