Onze-Lieve-Vrouw met Kind [verdwenen] - Kaasstraat, Zilversmidstraat

 

 

Dit verdwenen beeld van Onze-Lieve-Vrouw met Kind op de hoek van de Kaasstraat en Zilversmidstraat kan verwarring teweegbrengen omdat zowel in de Zilversmidstraat als op de andere hoek van de Kaasstraat (aan de Suikerrui) ook Onze-Lieve-Vrouwebeelden hingen.


Dit hier is door Thyssen in 1902 (en 1922) vermeld, maar was toen al verdwenen. Er bestaat één foto van, waarvan in archieven diverse afdrukken worden bewaard. Die in het Antwerpse Stadsarchief is 1884 gedateerd.

 

De voorstelling, een Onze-Lieve-Vrouw Medeverlosseres, komt al in de 17de eeuw voor maar vormelijk lijkt dit beeldhouwwerk op 18de-eeuws werk. Zowel de haartooi van Maria als het in beweging zijnde Jezuskind (dat met een kruisstaf de slang doorboort) wijzen hierop. Traditioneel is verder de wereldbolvormige console voorzien van drie engelenkopjes; de globe wordt omslopen door een slang.

Moeder en kind zijn beiden gekroond en worden beschut door een halfrond bol baldakijn, voorzien van franje en kwasten. Achter hen een gevelveld met sterren. Het beeldhouwwerk lijkt monochroom (wit) maar wereldbolconsole bevatte polychrome schildering.

In de versie van 1922 schrapt Thijssen de vermelding "Het afgedane beeld, dat nog bestaat, schijnt bij eenen bouwmeester dezer stad in bewaring gesteld te zijn". (Heeft hij de verwarring met de Madonna van de Suikerrui en Kaasstraat ontdekt?).

Beeld rechts: de hoek Zilversmidstraat (links op de foto) en Kaasstraat in 1884 (datering naar het exemplaar in het SAA). - Archief VKB, fotoreeks afdruk glasnegatieven — De kromming van de Kaasstraat is duidelijk herkenbaar; één inkompoortomlijsting stemt nog overeen met de actuele (gerestaureerde) toestand. Waarschijnlijk is de rooilijn van de Zilversmidstraat ca. 1970 iets verlegd.

Archief en literatuur:

Archief: Hs1491, [f° 6v°]
Iconografie: Madonna 2010, p. 8 (Archief VKB, fotoreeks afdruk glasnegatieven); SAA, FOTO-OF # 6099 (anno 1884)
Literatuur: Thyssen 1902, p. 115; Thyssen 1922, p. 101;
Referentie: vkb1.1090 

Teksten:

  • Kaas straat. Een zeer fraei L. V. beeld met Kindje op den arm van Maria. Met fiksen troon en goed engelenvoetstuk. [Tekst nadien toegevoegd: "Theod. Verbruggen"] [Hs1491, f° 6v°]
    • [Opm.: Ofwel gaat het hier om het beeld hoek Kaasstraat en Zilversmidstraat, ofwel om dat van de hoek Kaasstraat en Suikerrui - WS].

 


 

  • Onze-Lieve-Vrouweparochie (verdwenen beelden)
    Kaas- en Zilversmidstraat. – 14. O. L. Vrouw: Op den hoek, door beide dezer straten gevormd, stond, in vroegeren tijd, op een zeer keurig voetstuk, een verdienstelijk beeld der H. Maagd. Het afgedane beeld, dat nog bestaat, schijnt bij eenen bouwmeester dezer stad in bewaring gesteld te zijn. [Thyssen 1902, p. 115]

 


 

  • Onze-Lieve-Vrouweparochie (verdwenen beelden)
    Kaas- en Zilversmidstraat. - 16. O. L. Vrouwebeeld. - Op den hoek, door beide straten gevormd, stond, in vroeger tijd, op een zeer keurig voetstuk, een verdienstelijk beeld der H. Maagd.. [Thyssen 1922, p. 101]

 

 


In samenwerking met:

koning boudewijn stichting


Gesponsord door:


sponsor Bank Mercier Van Lanschot


sponsor Ackermans en van Haaren


sponsor Bank Delen


sponsor DSV verzekeringen

We use cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor de werking van de site, andere helpen ons om deze site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf beslissen of u cookies wilt toestaan ​​of niet. Houd er rekening mee dat als u ze weigert, u mogelijk niet alle functionaliteiten van de site kunt gebruiken.