Sint Joris verslaat de draak - Kaasstraat (vml. huis Sint-Joris), gesloopt

Onbekende beeldsnijder, hout, 1600-1699 — Museum aan de Stroom (Antwerpen), AV.1059 (gehele deur)

In de laatste decennia van de 19de eeuw kwam een houtreliëf met voorstelling van Sint-Joris in de collectie van het Museum van Oudheden. Oorspronkelijk hoorde het thuis in de deurwaaier van het pand Sint-Joris in de Kaasstraat.

De uit de tweede helft van de 17de eeuw stammende poortomlijsting werd omstreeks 1925-1926 heropgericht in een neo-traditionele nieuwbouwgevel van de Paardenmarkt nr. 90.

Jozef Linnig documenteerde in 1857 het geheel in situ, zijn geaquarelleerde tekening is de enige visuele referentie aan dit paneel in zijn volledige context.
De hele deur met deurstuk bleef bewaard en hoort vandaag thuis in de collectie van het Museum aan de Stroom. In 1970 en 1974 werden door het KIK foto's van dit houtsnijwerk genomen in het Museum Vleeshuis.

Opmerking: de originele tekening van Linnig kon anno 2015 niet in catalogi van stedelijke instellingen worden weergevonden.

Boven het barokpoortje in de Kaasstraat, geaquarelleerde tekening door J. Linnig, 1857 - SAA (naar de repro in Tijs 1993) met detail van de deurwaaier met voorstelling van de H. Joris te paard in gevecht met draak, bezijden de door hem verdedigde prinses van Silcha vergezeld van een schaap [een voorstelling naar de Legenda aurea] (zie: deze beschrijving van de legende)
Onder links: © KIK-IRRPA, M063997 (opname 1970) ('Georgius van Cappadocië bevecht de draak'; inv. 1059; Kaasstraat 9, deur)
Onder rechts: op de binnenkoer van huis Sint-Joris aan de Kaasstraat stond een 51 cm hoge terracotta 'Maria lactans', vervaardigd door de Mechelse beeldhouwer Rombaut Pauwels (1625-1692). Het gesigneerde beeldje is nu in een privé-verzameling - Zie Brussel 1977, p. 140 (cat. 130, nota door Helena Bussers)

Archief en literatuur:

Iconografie: SAA, 12 # 2915, Leopold Muller, 'Verdwenen poortje uit de Kaasstraat', 1942, naar J. Linnig (1857); SAA, J. Linnig, 1857, repro in: Tijs 1993, p. 248; KIK, M111764 (1974), M063997 (1970)
Literatuur: Genard 1894, p. 99, nr. E.217; A. Thys, 'Historiek der straten …', Antwerpen, 1893, p. 28-29; Bouwen 3nb 1979, p. 392 (poortomlijsting heropgericht Paardenmarkt 90)
Brussel 1977: 'De beeldhouwkunst in de eeuw van Rubens in de Zuidelijke Nederlanden en het prinsbisdom Luik', (tentoonstelling: Museum voor Oude Kunst, Brussel 15 juli - 2 oktober 1977), Brussel, 1977.
Referentie: vkb1.1773

Teksten:

(Série E. - Objets en bois) 217.
Bas-relief représentant St.-Georges combattant le Dragon. Provient de la porte d'entrée de la maison démolie N° 9, rue au Fromage. – Don de M. Gevers.
[Genard 1894, p. 99]

Kaasstraat. (…) Het eenige huis, dat wij in deze straat te melden hebben, is, de van over eeuwen aldaar bestaande suikerraffineerderij, genaamd 'Sint-Joris', nr. 24, waarvan de ingang zich doet opmerken door zijne schoone omlijsting en door een net halfverheven beeldwerk, dat den heiligen Georgius den draak overwinnende, voorstelt. Die schoon deur scheen aan M. Linnig schoon genoeg, om in zijn prachtig historisch Album weergegeven te worden.
[A. Thys, 'Historiek der straten …', Antwerpen, 1893, p. 28-29]

 


In samenwerking met:

koning boudewijn stichting


Gesponsord door:


sponsor Bank Mercier Van Lanschot


sponsor Ackermans en van Haaren


sponsor Bank Delen


sponsor DSV verzekeringen

We use cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor de werking van de site, andere helpen ons om deze site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf beslissen of u cookies wilt toestaan ​​of niet. Houd er rekening mee dat als u ze weigert, u mogelijk niet alle functionaliteiten van de site kunt gebruiken.