Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Kauwenstraatje, Kleine Kauwenberg

Beeldhouwer onbekend, bestond voor 1796

Eind jaren 1960 werd het hoekpand Kauwenstraatje 2 en Kleine Kauwenberg gesloopt. <noot 1> Het bevatte voordien een historische Madonna, ze bestond voor 1796 en werd na de Franse periode in 1814 heraangebracht. Thyssen beschrijft details van de viering in 1864, na 50 jaar 'herstel' van de Mariabeelden.

 

Het beeldhouwwerk verdween spoorloos en dat valt te betreuren. Naar de summiere gegevens van Thyssen "Kunstvolle voorstelling! Het goddelijk Kindje staat op eene rolschelp aan de linker zijde zijner Moeder, die den schepter draagt. De groep is overlommerd door eenen rijk gedrapeerden troon." valt te begrijpen dat het hier een tamelijk grote overluifelde rococo-beeldengroep betrof.
In 1981 kon Piet Schepens enkel het verdwijnen signaleren, meer niet. Na het werk van Thyssen in 1922 bestond er blijkbaar geen recente beschrijving en ook geen fotomateriaal dat het pand of het beeldhouwwerk kon documenteren. De verslagen van Voor Kruis en Beeld bevatten geen materiaal voor deze Madonna. Amand De Lattin behandelt in zijn diverse uitgaven van 'Doorheen Oud-Antwerpen' (laatst in 1955) de Madonna wel, maar herhaalt louter wat Thyssen eerder schreef. In 'Bouwen door de eeuwen heen' (3NB, 1979), is het adres niet opgenomen.

<noot 1> SAA, 18 # 50039; Kauwenstraatje 2; aanvraag 6/04/1967 door Verbeeck Jules voor afbraak gebouw; Collegedatum: 26/05/1967; vergund; dossier: 18/50039-3894/B/ # 1967648 

Archief en literatuur:

Archief: zie noot 1
Iconografie: niet bekend
Literatuur: Thyssen 1902, p. 293, 295; Thyssen 1922, p. 248
Referentie: vkb1.0056

Teksten: 

Sint-Antoniusparochie (bestaande beelden)
Kauwenberg (kleine) en Kauwenstraatje. – 260. O. L. Vrouw: Zie volgend nummer.
Sint-Antoniusparochie (bestaande beelden)
Kauwenberg (kleine) en Winkelstraat (lange) – 261. O. L. Vrouw: Het genootschap, door de inwoners beider straten gevormd, verzorgt ook de Lieve-Vrouw van het Kauwenbergstraatje. Beide beelden bestaan van vóór de Fransche beroerte en werden hersteld in 1814. Vroeger, bij gelegenheid der processie van S_t Antoniusparochie, werd er een altaar onder 't beeld geplaatst en bij den doortocht een kroontje aan 't heilig Sakrament geofferd.
In 1864, bij 't jubelfeest van vijftigjarig herstel, waren Lieve-Vrouw en buurt overschoon opgesierd, want men had er niet opgezien om 534 franken uit te geven; honderd zes en twintig boomkens waren in de straten geplant, een en zestig kartels en dertig vanen opgehangen. Niet min schoon was de palatie, toen in 1875, het broederschap van den H. Engel, uit S_t Antonius, zijn jubelfeest vierde.
Het genootschap had de lofweerdige gewoonte al het noodige te bezorgen aan de leden die de laatste kerkrechten ontvingen, en na hun afsterven de doodsberichten te bekostigen. [Thyssen 1902, p. 293, 295].

 

Sint-Antoniusparochie (bestaande beelden)
Kauwenberg (Kleine) en Kauwenstraatje. – 340. O. L. Vrouw. – Kunstvolle voorstelling! Het goddelijk Kindje staat op eene rolschelp aan de linker zijde zijner Moeder, die den schepter draagt. De groep is overlommerd door eenen rijk gedrapeerden troon.
In 1864, bij 't jubelfeest van vijftigjarig herstel, waren Lieve-Vrouw en buurt heerlijk versierd, want men had er niet opgezien om 534 franken uit te geven; honderd zes en twintig boomkens waren in de straten geplant, een en zestig kartels en dertig vanen opgehangen. Niet min schoon was de palatie, toen in 1875, de broederschap van den H. Engel, uit S_t Antonius, haar jubelfeest vierde.
Het genootschap had de lofweerdige gewoonte, al het noodige te bezorgen aan de leden die de laatste kerkrechten ontvingen, en na hun afsterven de doodsberichten te bekostigen. [Thyssen 1922, p. 248].

 

[...]. De madonna, die de hoek van de Apostelstraat en de Lange Nieuwstraat sierde, verdween spoorloos bij de afbraak van het hoekhuis in 1971. Op de hoek van de Beggaarden- en Sudermanstraat stond destijds een groot O.-L.-Vrouwebeeld onder een sierlijke troonhemel. Nu verdwenen. Idem voor Bonte Mantelstraat-Oude Vaartplaats. Voor Grote Kauwenberg-Vekestraat, Grote Pieter Potstraat-Vlasmarkt, Guldenberg nr. 3, IJzeren Waag-Kammenstraat, Kauwenstraatje-Kleine Kauwenberg, Keizerstraat-Koningstraat. [...]. [Schepens 1981, p. 7].

Zo stond er reeds in de 19de eeuw een Lieve Vrouw met kind op de hoek van de Kleine Kauwenberg en het Kauwenstraatje. De huizen werden daar in een recent verleden afgebroken. » [Schepens 1981, p. 207]

 

 


In samenwerking met:

koning boudewijn stichting


Gesponsord door:


sponsor Bank Mercier Van Lanschot


sponsor Ackermans en van Haaren


sponsor Bank Delen


sponsor DSV verzekeringen

We use cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor de werking van de site, andere helpen ons om deze site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf beslissen of u cookies wilt toestaan ​​of niet. Houd er rekening mee dat als u ze weigert, u mogelijk niet alle functionaliteiten van de site kunt gebruiken.