Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën - Keizerstraat 53, hoek Koningstraat

Beeldhouwer onbekend

Tot de afbraak van het pand in 1962 hing er een Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën op de hoek van de Keizerstraat en de Koningstraat. Het beeld werd in 1949 gerestaureerd op initiatief van het 'Werk der Parochiale Beelden van Sint-Jacobs'.

Naar bewering van Piet Schepens (1981, p. 53) zou het beeldhouwwerk naar Bokrijk overgebracht zijn, waar in feite het hele hoekhuis had moeten terechtkomen. Naspeuring in 2003 in het Openluchtmuseum leverde niets op.

Hierboven, prentbriefkaart en een foto met uitvergroting (ongedateerde) — Provincie Antwerpen, Dienst Erfgoed, dossier Onze-Lieve-Vrouwebeelden (bundel, ongenummerde foto’s)
Het huidige gebouw Foto WS, 2010

Archief en literatuur:

Iconografie: De Bosschère, 'Oude gebouwen van Antwerpen', Antwerpen, 1907, p. 48; KIK B029969 (1942); Prentbriefkaart G. Hermans, nr. 311 'Anvers. Ancienne façade rue de l'Empereur', ongedateerd (verz. WS); Provincie Antwerpen, Dienst Erfgoed, dossier Onze-Lieve-Vrouwebeelden (bundel, ongenummerde foto’s)
Literatuur: Hs 1491, [f° 4r, 9v]; Thyssen 1902, p. 258-259; Thyssen 1922, p. 196; Schepens 1981, p. 53, 188
"De Stad: Een weekblad voor Vlaanderen", 3 (1930), 12 (6 juni 1930): 882
Referentie: vkb1.0064

 

Teksten:

Koning en Keizerstraat. O.L.V. bedrukte moeder. Keurig L.V. beeld met troon en effen voetstuk door Gasp. Moens. [Hs1491, f° 4r°].

Koning en Keizerstraat. O.L.V. bedrukte moeder. Met schoon gebeiteld voetstuk en troon. A. F. Schobbens. [Hs1491, f° 9v°].

Keizer- en Koningstraat. – 186. O. L. Vrouw: Op een antiek huis, dagteekenende van het einde der XVI_de eeuw, staat, op wolken, een oud beeld van O. L. Vrouw der VII Weeën, dat nochtans zoo oud niet is als het huis, waarop het prijkt. [thijssen-maria-1902: 258-259].

Keizer- en Koningstraat. – 149. O. L. Vrouw. – Men treft hier eene oude woning aan, die ondanks den alvernielenden tijd, nog voorkomt zooals haar de XVIIde-eeuwsche bouwmeester ontwierp en daarstelde. (1) Wat de oude gevel den minnaar van oudheid en kunst nog aantrekkelijker maakt is, dat hij versierd is met een beeld, wel is waar minder oud, van O. L. Vrouw der VII Weeën, staande op eene uitgespreide wolkengroep en beschut door een puntvormig gehemelte; maar wat hij anderzijds zal betreuren is de wansmakelijke blauwen achtergrond, waarmede men de beeltenis omvangen heeft! Moge die schoone gevel opgeknapt worden en die ontsierende schildering zoohaast mogelijk verdwijnen! /// (1) J. de Bosschere : 'Oude gebouwen van Antwerpen', 1907. Aldaar op bl. 48 de afbeelding van den gevel en het Mariabeeld. [thijssen-maria-1922: 196].

Een van de knapste beelden van O. L. Vrouw van Zeven Weeën prijkte destijds op de hoek van de Keizerstraat en de Koningstraat onder een puntvormige troonhemel. Het werd in 1949 nog geheel hersteld op initiatief van het "Werk der parochiale beelden van Sint-Jacobs". Ga het nu niet zoeken, want deze madonna verdween in 1962 bij de afbraak van het hoekhuis. Naar verluidt werd het beeld overgebracht naar Bokrijk. Dat was overigens aanvankelijk ook de bestemming van het hele hoekhuis. De verhuis ging echter - wegens de slechte toestand van het gebouw - niet door. [schepens-madonna-1981: 53].

Dat er nog tot 1962 een O.-L.-Vrouw van Zeven Weeën stond op de hoek van de Keizerstraat en de Koningstraat, hebben we reeds gemeld, toen we het hadden over de iconografische types. Het beeld, dat nog in 1949 geheel gerestaureerd werd op initiatief van het 'Werk der Parochiale Beelden van Sint-Jacobs' verdween bij de afbraak van het hoekhuis. Het zou zich nu in Bokrijk bevinden, waarheen men ook het hoekhuis wilde overbrengen. De verhuis ging echter, omwille van de slechte staat van het pand, niet door. [schepens-madonna-1981: 188].

 

 


In samenwerking met:

koning boudewijn stichting


Gesponsord door:


sponsor Bank Mercier Van Lanschot


sponsor Ackermans en van Haaren


sponsor Bank Delen


sponsor DSV verzekeringen

We use cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor de werking van de site, andere helpen ons om deze site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf beslissen of u cookies wilt toestaan ​​of niet. Houd er rekening mee dat als u ze weigert, u mogelijk niet alle functionaliteiten van de site kunt gebruiken.