Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Kipdorp 34, Markgravestraat 2

Beeldsnijder onbekend, fruithout, eerste kwart 18de eeuw

Oorspronkelijk prijkte er als bekroning op een naburige pomp een Madonnabeeld. Ter gelegenheid van het jubelfeest van 1871 kon men er volgende tekst lezen: ''Hemelkoningin van u verwachten wij Christenen de verlossing van Pius IX''.

 

Nadien kwam deze Madonna tegen de gevel aan de Markgravestraat. De merkwaardige troonhemel heeft de vorm van een grote kroon; de bolvormige console is getooid met engelenkopjes en - natuurlijk - is er ook een (eenvoudige) lantaarn. Doch, helaas is alles spoorloos verdwenen. In 1983 werd het beeldhouwwerk verwijderd bij een gevelrenovatie; het werd verkocht in de kunsthandel ca. 1990.

Hierboven Links: Bouwen 3nb (1979) , p. 165, fig. 109
Rechts: 'Virga Jesse' [tentoonstelling], Hasselt, 1989, p. 153, cat. 119 ('O. L. Vrouw van de Overwinning')

Archief en literatuur:

Archief: Hs1491, [f° 9v°]; Verslag vergadering 'Voor Kruis en Beeld', 22 oktober 1990, p. 2
Iconografie: KIK: B29991 (1942)
Literatuur: Bouwen 3nb (1979) , p. 165, fig. 109; Schepens 1981, p. 166; Cor Engelen [red.], 'Virga Jesse' [tentoonstelling], Hasselt, 1989, p. 153, cat. 119 ('O.L.Vrouw van de Overwinning')
Referentie: vkb1.0672

Teksten:

Marcgrave straat n° 8. een fraei O.L.Vrouwen beeldeken met troon en englen voetstuk (wereldbol, serpent en anker). O.L.V. Boodschap [Hs1491, f° 9v°]
Markgravestraat. - 423. - Onder eenen troon, waarop eene gouden roos, afbeeldsel der mystieke roos des hemels, Rosa mystica, pronkt Maria's beeld. Hetzelve heeft vroeger als kroonstuk gediend eener naburige pomp. Met het jubelfeest van 1871 las men aldaar:
"heMeLkonIngIn Van U VerWaChten WIJ
ChrIstenen De VerLossIng Van pIUs IX."
(Kipdorp) Nr. 34 en Markgravestraat nr. 2. […]. Tegen zijgevel in Markgravestraat: fraai O.-L.-Vrouwebeeld met kind op l.-arm tegen een stralenkrans; wereldbolvormige sokkel met maansikkel, slang en engelenhoofdjes en met een lichtarm; baldakijn in de vorm van een brede kroon bekroond met een roos (fig. 109). [Bouwen 3nb (1979), p. 165]
De andere madonna van de Markgravestraat heeft ook al een omzwerving achter de rug. Ze prijkte destijds immers als bekroning op een naburige pomp, waar men met het jubelfeest van 1871 volgende tekst kon lezen: "Hemelkoningin van u verwachten wij Christenen de verlossing van Pius IX". Nadien kwam het mooie renaissancebeeld [sic - WS] tegen de gevel van de Markgravestraat nr. 2. Merkwaardig is de troonhemel, die de vorm heeft van een grote kroon. Achter Maria de zinnebeeldige duif met stralenkrans. De bolvormige sokkel is getooid met engelenkopjes. Voor het beeld een eenvoudige lantaarn. De madonna is dringend aan restauratie toe. [schepens-madonna-1981: 167, 169].

 

 


In samenwerking met:

koning boudewijn stichting


Gesponsord door:


sponsor Bank Mercier Van Lanschot


sponsor Ackermans en van Haaren


sponsor Bank Delen


sponsor DSV verzekeringen

We use cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor de werking van de site, andere helpen ons om deze site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf beslissen of u cookies wilt toestaan ​​of niet. Houd er rekening mee dat als u ze weigert, u mogelijk niet alle functionaliteiten van de site kunt gebruiken.