Onze-Lieve-Vrouw Troosteres der Bedrukten [verdwenen] - Kloosterstraat ts. 179-181, Makelarenplaats

 

In beide uitgaven van Thyssens madonnaboek (1902 en 1922) wordt een Madonna 'Troosteres der Bedrukten' gesignaleerd op de Makelarenplaats, een gang in de Kloosterstraat tussen de nrs. 179-181, die herschapen werd tot garageboxen. Nog in mei 2007 kon de exacte locatie van dit beeld teruggevonden worden met de sporen die het achterliet op de baksteenmuur.
Aan de rechterzijde van deze muur was toen eveneens een dichtgemetst poortje met gedateerde sluitsteen (1660) waar te nemen.

Een nieuwbouwproject (gestart in 2007) liet deze historische getuigen verdwijnen.

Boven: Prentbriefkaart (en detail), ca. 1902, verz. WS
Onder: de Makelarenplaats als een reeks garageboxen. Detail: de aftekening van het kastje van de Madonna.
Foto WS mei 2007 (kort voor de aanvang van de verbouwingswerken)

Archief en literatuur:

Archief: Hs1491, [f° 16v°]
Iconografie: Anonieme prentbriefkaart 'Anvers. Place des Courtiers', ca. 1902, verz. WS
Thyssen 1902, p. 359; Thyssen 1922, p. 303; Lattin 1948: 413; Lattin 1955: 499; Weghe 1977, p. 265; Goovaerts 1981, p. 129
P. Van Lieshout. 'Ons oud-Antwerpen. Om en rond de Kloosterstraat', 'Het Handelsblad'. 2 en 9 juni 1933
Referentie: vkb1.0072

Teksten:

• Kloosterstraat, op de Makelaren plaats. O.L.V. troosteres der bedrukten. [Hs1491, f° 16v°]

• Sint-Walburgisparochie
Makelarenplaats. - 360. O. L. Vrouw: Beeltenis onder den titel: 'Troosteres der Bedrukten'. [Thyssen 1902, p. 359]

• Sint-Walburgisparochie
Makelarenplaats. - 510. O. L. Vrouw. - Beeltenis onder den titel: 'Troosteres der Bedrukten'. [Thyssen 1902, p. 303]

• (Kloosterstraat)
Tussen nummers 179 en 181 – Makelarenplaats – Achterbuurt.
Vormt een wijk op zichzelf met pleinen, straatjes en vertakkingen, alle bezoomd door lage huisjes die aan de visserswoningen in de Scheldedorpen herinneren. Het ganse complex is zeer schilderachtig.
Tegen een der muren hangt een O.L.V. beeld in een glazen kastje. […]. (Sindsdien grotendeels verdwenen. Thans nog slechts een gang met enkele huisjes. Maar het O.L.V. beeldje hangt er nog steeds.) [Lattin 1955, p. 499].

 

 


In samenwerking met:

koning boudewijn stichting


Gesponsord door:


sponsor Bank Mercier Van Lanschot


sponsor Ackermans en van Haaren


sponsor Bank Delen


sponsor DSV verzekeringen

We use cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor de werking van de site, andere helpen ons om deze site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf beslissen of u cookies wilt toestaan ​​of niet. Houd er rekening mee dat als u ze weigert, u mogelijk niet alle functionaliteiten van de site kunt gebruiken.