Onze-Lieve-Vrouw van Smarten en twee reliëfs [verdwenen] - Lange Nieuwstraat (101, later 105)

 

Boven de wijkpomp aan een gevel van de Lange Nieuwstraat, tegenover de Cellebroedersstraat, werd in het het begin van de 19de eeuw een voorstelling van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten aangebracht. Het kleine beeld rustte op een console en was beschut door een luifeltje. Aan weerszijden bevonden zich ovale reliëfs die een tafereel uit de reeks van 'zeven smarten van Maria' uitbeeldden. Links de ontmoeting van de kruisdragende Jezus met Maria, rechts een Piëta.


In 1906 werd het geheel vernieuwd en ging het oude origineel over in privébezit.

A. Thyssen deed in 1922 de laatste beschrijving van deze voorstelling. In een lijst van 1931 (verlichting der beelden) komt het adres (nr. 105) nog voor, maar Amand De Lattin maakt er geen melding van in 1933 of later; hoewel hij het aanpalende gebouw (nr. 101) vermeldde.

Boven, een foto van omstreeks 1890-1900 (archief VKB) met detail.
Het sterke kontrast tussen de schaduwpartij en de felbelichte zone met het beeld maakt details op dit laatste onherkenbaar.

Archief en literatuur:

Archief: Hs1491, [f° 9r°]
Iconografie: Foto (ca. 1890-1900), Archief Voor Kruis en Beeld
Literatuur: Thyssen 1902, p. 266; Thyssen 1922, p. 201-202
Referentie: vkb1.0227

Teksten:

 • Lange Nieuwstraat over de Cellebroers straat. Een klyn O.L.Vrouwe beeldeken onder een houten kapken. Ter weers kanten het beeldje prijkt eene klyne ovalen steenen barleef, verbeeldende de eene Kristus bezwijkende onder den last van het kruis, en de andere den Nood Gods. Boven de barleef ziet men een klyn seraphynen hoofdje afgebeeld.
  [Hs1491, 9r°]
 • Sint-Jacobsparochie (bestaande beelden)
  Nieuwstraat (lange). - 194. O. L. Vrouw: Tegen de huizing nr. 101 staat eene Bedrukte Moeder. Twee halfverheven beeldhouwwerken, in vorm van medaillon bekroond met fraai gevleugelde engelenhoofden zijn weerszijds geplaatst. Zij stellen voor twee der zeven smarten van Maria: Jezus op weg naar Kalvarië, ontmoetende zijne H. Moeder, en Jezus' lijk rustend op den schoot der Koningin van Smarten.
  Dit beeld, dat vroeger op eene hoogere pomp stond, werd geschonken door de edele Jufvrouwen Knijf, in den beginne der XIXde eeuw; het zou wel kunnen in betrekking staan met het Broederschap der Bedrukte Moeder, in St. Jacobskerk van ouds opgericht.
  [Thyssen 1902, p. 266]
 • Sint-Jacobsparochie (bestaande beelden)
  Nieuwstraat (Lange). - 159. O. L. Vrouw. - Tegen de huizing n. 105 staat eene Bedrukte Moeder. Twee halfverheven beeldhouwwerken, in vorm van medaljon, bekroond met fraaie gevleugelde engelenhoofden, zijn wederzijds geplaatst. Zij stellen voor twee der zeven smarten van Maria: Jezus, op weg naar Calvarië, ontmoetende zijne H. Moeder, en Jezus' lijk rustend op den schoot der Koningin van Smarten.
  Dit beeld, vroeger eene pompzuil bekronende, werd geschonken, in het begin der XIXde eeuw, door de edele Jonkvrouwen Knijff, die de naburige groote huizing n. 101 bewoonde.
  In 1906 werd deze beeltenis gansch vernieuwd op de kosten van Mevrouw Anatole van de Werve, die het voormalig beeld in haar huis bewaart.
  [Thyssen 1922, p. 201-202]

 

 


In samenwerking met:

koning boudewijn stichting


Gesponsord door:


sponsor Bank Mercier Van Lanschot


sponsor Ackermans en van Haaren


sponsor Bank Delen


sponsor DSV verzekeringen

We use cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor de werking van de site, andere helpen ons om deze site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf beslissen of u cookies wilt toestaan ​​of niet. Houd er rekening mee dat als u ze weigert, u mogelijk niet alle functionaliteiten van de site kunt gebruiken.