Onze-Lieve-Vrouw met Kind [verdwenen] - Saucierstraat, hoek met onbenoemd straatje leidend naar Guldenberg

Een beeld van Onze-Lieve-Vrouw met Kind, betiteld als 'Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand', verdween omstreeks 1883 bij de sloop van de buurt met het vernieuwen van de Scheldekaaimuur ('rechttrekken der Scheldekaaien') en aanleggen van de doorlopende verkeersas. Het werd omstreeks 1868 nog genoteerd (Hs1491).

Een foto van voor de sloop, gereproduceerd in 'Atlas van Antwerpen', laat toe de Madonna beter te situeren; voor een beschrijving van het beeld is ze evenwel te onduidelijk. Je kon deze sculptuur vinden temidden de (nog niet ingekorte) Saucierstraat, op de hoek Scheldewaarts van het straatje dat leidde naar het pleintje met naam Guldenberg.

Maria droeg haar Kind links en hield een rozenkrans in de rechterhand. De rozenkransdevotie is een constante in de Sint-Paulusparochie en gaat terug op de propagatie ervan door de vroegere paters dominicanen.
Het beeld stond op een console en werd beschut door een luifel.

Het Hs 1491 schrijft deze 'fraaie' – maar helaas verdwenen – sculptuur toe aan de Antwerpse beeldhouwer Willem Van den Kieboom (?-1778); waarschijnlijk niet lichtvaardig maar er worden geen bronnen of signatuur vermeld.

De rode stip op de stadsplattegrond anno 1846 localiseert de hoek waar ooit deze Madonna hing.
Fragment 'Plan Géometrique parcellaire de la ville d'Anvers, dressé en 1846 par l'inspecteur du Cadastre de la Province F.A. Losson, ...', Liège, 1849.

Boven: De Saucierstraat voor 1883, in 'Atlas van Antwerpen' (1991)
De dame poseert voor de houtgevel van de 'Rosyncorf' (gesloopt)

Archief en literatuur:

Archief: Hs1491, [f° 3v°]
Iconografie: Roger Binnemans en George Van Cauwenbergh, 'Atlas van Antwerpen: evolutie van een stedelijk landschap van 1850 tot heden', Antwerpen, 1991, p. 93 ('Sauciersstraat vóór 1883')
Thyssen 1902, p. 279; Thyssen 1922, p. 237
Referentie: vkb1.1150

Teksten:

Saucies en Guldenberg straat. Een zeer fraei L.V. beeldeken, met Kindje op den arm zyner Moeder. De H. Maagd houd met de rechter hand den pater noster of Roosenkrans vast. Met fraei voet stuk en verhemelte. G. Vander Kieboom. (Hs 1491, [f° 3v°]).

Sint-Paulusparochie (verdwenen beelden)
Sauciesstraat. – 215. O.L.Vrouw: Vroeger stond daar een beeld van 'O.L.Vrouw van Bijstand' De H. Maagd hield eenen Rozenkrans in de rechterhand. Vele beelden dezer parochie zijn in hetzelfde geval; dit komt hierbij dat er in S_t Paulus een vermaard broederschap van den H. Rozenkrans bestaat. [Thyssen 1902, p. 279]

Sint-Paulusparochie (verdwenen beelden)
Saucierstraat. - 285. O. L. Vrouw. - Vroeger zag men in deze straat een beeld van O. L. Vrouw van Bijstand. De H. Maagd hield eenen Rozenkrans in de rechter hand. Vele beelden dezer parochie zijn in hetzelfde geval; het valt te begrijpen: St-Paulus is de zetel der vermaarde broederschap van den H. Rozenkrans.. [Thyssen 1922, p. 237]

 

 

We use cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor de werking van de site, andere helpen ons om deze site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf beslissen of u cookies wilt toestaan ​​of niet. Houd er rekening mee dat als u ze weigert, u mogelijk niet alle functionaliteiten van de site kunt gebruiken.