H. Jozef - Charlottalei 4


Een voorstelling van de Heilige Jozef werd op een korte pijler geplaatst op een hoek van de sacristie, naast het koor van de Sint-Jozefkerk (Loosplaats). De pijler rust op een console met vooraan het opschrift 'JOSEPHUS'.

De heilige draagt een lelietak in de linkerhand en maakt een zegenend gebaar met de rechterhand. Het beeld wordt beschut door een romaans geïnspireerde stenen baldakijn.

De hoekige stenen pijler bevat vooraan een gekroond wapenschild (met drie hanen) en banderol met een Latijns opschrift: "SURSVM CORDA" en aan de rechterzijde een haast onleesbare inscriptie: "+ CHRISTI / PROTECTORI / BELGARVM / MAX . PATRONO / GRATIAS". (Een verwijzing naar de heilige Jozef als patroonheilige van België). Links is de inscriptie met naam van de opdrachtgever en een datering aangebracht: PRAE NOB: DOM / de . COCK . de . RAMEYEN / D.D. / A_e . X_d . MDCCCCXVI [verwijzend naar een lid van de in de adelstand verheven familie de Cock de Rameyen, anno 1916].

Dit beeld is een werk van een van de beeldhouwers De Roeck, het dateert van omstreeks 1916. Mogelijk gaat het hier om de historiserende kunstenaar Petrus De Roeck (1862-1931), of betreft het een vroeg werk van een van zijn zonen, Frans (1889-1968) of Alfons (1896-1982)? — [WS]

Tekstcitaat: "Charlottalei. - 470. H. Jozef. - Op een gebouw, palende aan het koor der kerk, ter hoogte van 't eerste verdiep, treft men aan eenen H. Jozef met lelietak in de linkerhand. Het beeld staat op eenen vierkantigen pijler rustend op een konsool. Opgevat in Romaanschen stijl, is het gebeeldhouwd door De Roeck." [Thyssen 1922, p. 295]

Foto boven, WS, 2006


Hierboven, het wapenschild van de Cock de Rameyen met drie hanen en het devies 'Sursum corda'

vkb1.0407


In samenwerking met:

koning boudewijn stichting


Gesponsord door:


sponsor Bank Mercier Van Lanschot


sponsor Ackermans en van Haaren


sponsor Bank Delen


sponsor DSV verzekeringen

We use cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor de werking van de site, andere helpen ons om deze site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf beslissen of u cookies wilt toestaan ​​of niet. Houd er rekening mee dat als u ze weigert, u mogelijk niet alle functionaliteiten van de site kunt gebruiken.