Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Justitiestraat 18, Mertens en Torfsstraat (verdwenen)


Door de vroegere provinciegouverneur Cogels werd aan de gevel Justitiestraat, hoek Mertens en Torfsstraat omstreeks 1922 een beeld aangebracht, als dank voor het behoud van zijn gezin tijdens de Eerste Wereldoorlog. De grote natuurstenen Madonna (met elementen verwijzend naar de oorlog) werd vervaardigd door Edward Deckers (gesigneerd op de voetplaat, rechts 'EDW DECKERS'). Deze 'Koningin van de Vrede' werd gespaard bij de sloop van het pand in 1968-1969 en is thans in bewaring in het beeldendepot nabij Middelheim. (foto Lucie Bausart, 2013)

Archief:

  • Stadsarchief, bouwdossier 18 # 51739, Justitiestraat 18, vergunning d.d. 31/10/1968 voor de afbraak van huizen aan Amelinckx nv
  • Stadsarchief, bouwdossier 18 # 52159, Justitiestraat 18, vergunning d.d. 18/07/1969 aan Amelinckx nv voor het optrekken van een flathebouw)

Teksten:

"Pas over eenige maanden werd eene nieuwsoortige beeltenis opgericht op het huis n_r 18 op de kosten van den heer Baron Frédegand Cogels, eere-gouverneur der provincie.
Het beeld is in Euvillesteen en meet 1,65 m; het geheel 3 meters. Het stelt voor 'O. L. Vrouw van den Vrede', die den aanvaller, door een monster verbeeldt, onder den voet vertrapt. Op stijl is niet gelet, de welbekende beeldhouwer Edw. Deckers heeft enkel getracht bij middel der lijnen een siierlijk en zwierig geheel daar te stellen in betrekking met het onderwerp.
Voegen wij erbij dat de oprichting van dit beeld de volbrenging is van eene belofte door Baron Cogels aan de Moeder Gods gedaan, als hulde van dankbaarheid omdat hij en de zijnen, die zich in het huis schuil hielden tijdens de beschieting van 1914, bevrijd bleven." [Thyssen 1922: 293-294].

"Als dankbetuiging van Maria voor het behoud van mens en goed tijdens de oorlogsjaren worden meerdere Lieve-Vrouwbeelden op huisgevels geplaatst. Op het hoekhuis Mertens-en Torfsstraát/Paleisstraat, staat een Madonnafiguur ten voete uit, met omhoogwapperende mantel en op de arm het zittende Jezuskind, op een plank, waaraan een man, die een schild omhoog heft, zich vastklampt. Onder het beeld het epigraaf: "Koningin van de Vrede, bid voor ons, 1914-18". (26) // (26) Dit pand is thans afgebroken. Het beeld werd door de Stadsdiensten gerecupereerd en in het Hessenhuis ondergebracht. (Inv. N° HH 2310)." [Beeck 1978: 132]

vkb1.0976

In samenwerking met:

koning boudewijnfondst2

We use cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor de werking van de site, andere helpen ons om deze site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf beslissen of u cookies wilt toestaan ​​of niet. Houd er rekening mee dat als u ze weigert, u mogelijk niet alle functionaliteiten van de site kunt gebruiken.