'Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid' - Sint-Bernardsesteenweg (herbestemd)


Thyssen (1922, p. 297) informeert ons over een beeldje in een wegkapelletje bij de molen. Het zou zijn overgebracht naar de Sint-Catharinakerk.

"Sint-Catharinaparochie (Kiel). St Bernardsche Steenweg. - 478. O. L. Vrouw. - Alle Antwerpenaren kennen den houten molen, dien zij aan hunne rechterzijde ontmoeten, wanneer zij de kerk van 't Kiel naderen. Welnu, bij dien molen stond eertijds een nederig kapelleke, waarin de beeltenis van O. L. Vrouw, Barmhartigheid.
Over een zestigtal jaren, als de steenweg meer belangrijkheid begon te krijgen, bouwden eenige vrome Kielenaren een nieuw kapelleke op de groote baan,waar zij jaarlijks eene achtdaagsche plechtigheid vierden, die eene ware begankenis te weeg bracht.
Met het jubelfeest van Z. H. den Paus in 1871, waren er rond het kapelleke boompjes geplant, waarop de volgende versjes:

Het Kiel is heden ook verblijd,
Met Pius Jubelfeest
Bidt de Maagd van bermhertigheid
Zijn redding af om 't meest.

O Moeder van bermhertigheid
Aanhoor ons zwakke wenschen
Dat onze Pius wordt bevrijd
Tot heil der Christen menschen.

Over eenige jaren werd het beeldje overgebracht naar de parochiekerk en geplaatst in eene zijkapel, die den titel voert: Kapel van O. L. Vrouw van Barmhartigheid."

vkb1.0592

In samenwerking met:

koning boudewijnfondst2

We use cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor de werking van de site, andere helpen ons om deze site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf beslissen of u cookies wilt toestaan ​​of niet. Houd er rekening mee dat als u ze weigert, u mogelijk niet alle functionaliteiten van de site kunt gebruiken.