Christus aan het kruis (verdwenen) - Sint-Bernardsesteenweg (vml. Kielbegraafplaats, nu Kielpark)


Thyssen (1922, p. 297-298) vermeld een verdwenen Chistus aan het kruis op de vroegere Kielbegraafplaats. Het kruisbeeld zou zijn verwijderd bij een uitbreiding in 1885, en, niet zonder symboliek, op die plaats kwam nadien het grafmonument voor de liberale burgemeester Leopold de Wael (1823-1892). Bij de ontruiming van de begraafplaats werd dit overgebracht naar Schoonselhof.

"Kerkhof. - 479. Kruisbeeld. - Het Kielkerkhof werd ingewijd in Oogst 1786; het was bestemd voor de begrafenissen der parochiën van O. L. Vrouwe (zuid), St-Joris en St-Andries.
Eertijds was aldaar opgericht het troostvol beeld van den Goddelijke Gekruiste, op de plaats, waar nu het grafmonument van wijlen burgemeester De Wael is gesteld.
Wanneer, in 1885, het kerkhof vergroot werd, nam onze gemeenteraad de gelegenheid te baat om het kruis te doen verdwijnen, en zoo de christene overtuiging van het meerendeel dergenen die daar rusten, en van hunne naastbestaanden pijnlijk te kwetsen. Groot was het getal der kerkhofbezoekers, die luid protest aanteekenden."

vkb1.0593

In samenwerking met:

koning boudewijnfondst2

We use cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor de werking van de site, andere helpen ons om deze site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf beslissen of u cookies wilt toestaan ​​of niet. Houd er rekening mee dat als u ze weigert, u mogelijk niet alle functionaliteiten van de site kunt gebruiken.