Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen - Beekstraat 2A, Helmstraat


In 1892 werd deze Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen aan de gevel van de Beekstraat aangebracht onder een neogotisch baldakijntje.

Thyssen (zie lager) schetst de context van deze plaatsing: het was een vervanging van een opzettelijk vernield ouder beeld. — [WS]

Foto WS, 2001

  • Sint-Willibrordusparochie (Kerkstraat) (bestaande beelden)

Beek-, en Veldstraat. – 385. O. L. Vrouw: In haar nummer van 28-29 juni 1892, zegt de "Gazet van Antwerpen":
"Met de laatste kiezing hebben wij kunnen opmerken dat de geuzen bijzonder hunne woede keerden tegen de heiligbeelden. Waarom? Wat kunnen die levenlooze beelden hun toch doen, of om welke reden staan zij hun in den weg? Men moet de geuzen kennen, men moet bijzonderlijk weten, welken dommen fanatieken haat een geus kan koesteren tegen al wat, van verre of dichtbij, godsdienst of priester raakt.
Dezen nacht zijn de liberale beeldstormers weer aan 't werk geweest en dezen keer op echt schandalige wijze.
Op den hoek der Beek- en Veldstraten staat een O. L. Vrouwbeeld, dat sedert vele jaren het voorwerp was der vereering van de geburen. In den laatsten tijd nochtans, had die godsvrucht opgehouden en had men het beeld verwaarloosd.
Eenige geburen besloten nu, over een paar weken, den ouden eeredienst te herstellen: Het O. L. Vrouwbeeld werd geschilderd en versierd en alle avonden glimde nu het lampken.

Dat stak de oogen uit der geuzen, die heropwelling van de eenigszins verwaarloosde godsvrucht stiet hun tegen het hoofd, en, laf als ze zijn, besloten zij hunne wraak op het beeld zelf te koelen. Dit hebben zij nu dezen nacht gedaan. Zij hebben het beeld half doorgekapt - waarschijnlijk met eene bijl - en letterlijk in stukken geslagen, zoodat de grond dezen morgend met brokken steen bezaaid was. Het schelmstuk moet om 4 ure dezen morgend, bij middel eener ladder, gepleegd zijn.
De verontwaardiging in de gebuurte is groot en ieder hoopt, dat de laffe schelmen, die dit wandalenwerk verricht hebben, spoedig in de handen der policie zullen zijn."
Korts nadien kochten de geburen een nieuw beeld, dat op O. L. Vrouw-Hemelvaartsdag gewijd werd door Mgr. Sacré, zaliger, in 't bijzijn van talrijke geestelijken, maagdekens en congreganisten.

[Thyssen 1902, p. 367-368].

  • Parochie van Onze-Lieve-Vrouw ter sneeuw Borgerhout

Beek-, en Helmstraat (Veldstraat). - 595. O. L. Vrouw. - In 1892, op 29 Juni, te 4 uur 's morgens werd het beeld, dat sinds jaren dezen hoek versierde, door kwaadwilligen half doorgekapt, waarschijnlijk met eene bijl, en verders letterlijk in stukken geslagen. De verontwaardigde geburen kochten dadelijk een nieuw beeld, eene Onbevlekte Ontvangenis, die op O. H. Hemelvaartdag, te midden van grooten toeloop, door wijlen Mgr Sacré ingezegend werd. [Thyssen 1922, p. 319]

vkb1.0005


In samenwerking met:

koning boudewijn stichting


Gesponsord door:


sponsor Bank Mercier Van Lanschot


sponsor Ackermans en van Haaren


sponsor Bank Delen


sponsor DSV verzekeringen

We use cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor de werking van de site, andere helpen ons om deze site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf beslissen of u cookies wilt toestaan ​​of niet. Houd er rekening mee dat als u ze weigert, u mogelijk niet alle functionaliteiten van de site kunt gebruiken.