Christus Heilig Hart - Examenstraat, Gijselsstraat 53


Op de hoek van de Gijselsstraat met de Examenstraat in Borgerhout werd – in of net voor 1902 – een meer dan levensgrote voorstelling van Christus H. Hart aangebracht tegen de gevel van een toenmalige 'bewaarschool' (crèche).

Het witstenen beeld, vervaardigd door Jan Baptist Van Wint (1829-1906), was toen een van de eerste voorbeelden van dit iconografische type in het Antwerpse.
Opvallend is de grote stralenkrans waarop het gedoornde hart wordt gepresenteerd, zeer merkwaardig zijn de stralenbundels die Christus' kruiswonden markeren (vnl. merkbaar aan de voeten).

Technisch gezien werd de sculptuur uit (twee of drie) horizontale delen opgebouwd. Wat voor een verontruste kijker barsten kan tonen zijn in feite naden. Hetzelfde opbouwprincipe kon ook opgemerkt worden bij de restauratie in 2006 van de beeldengroep van de H. Familie aan de Oudemansstraat 34, kant Sint-Paulusplaats, een werk van het duo De Boeck en Van Wint.

Beeld, voetstuk en console zijn geïntegreerd in de baksteengevel, het geheel is onder een in neo-stijl opgevatte witstenen baldakijn geplaatst. Verdwenen is de lantaarn, maar een grote smeedijzeren lichtarm laat nog iets vermoeden van het imposante van vroeger. — [WS]

Foto WS, 2001

Sint-Johannes Evangelist-parochie (Borgerhout)
Exaam- en Gijselstraat. – 420. H. Hart: De heer Van Wint maakte deze treffende beeltenis. Spijtig dat er hier ter stede niet meer beelden van het H. Hart van Jezus staan! Heeft de Zaligmaker dan niet beloofd de plaatsen te zegenen, waar de beeltenis van zijn goddelijk Hart zou ten toon gesteld worden? [Thyssen 1902, p. 380].

Sint-Johannes Evangelist-parochie (Borgerhout)
Exaam- en Gijselsstraat – H. Hart. – Op dezen hoek der voormalige Bewaarschool, thans het cigarenfabriek Van der Elst, werd over omtrent een twintigtal jaren, door de goede zorgen van wijlen den Z.E. Heer De Koninck, pastoor van S_t Jan eene beeltenis van Jezus' H. Hart geplaatst. Deze is het werk van De Boeck en Van Wint en werd gehouwen in witten steen; eene kap in Romaanschen stijl bekroond de beeltenis.
Menig Borgerhoutenaar herinnert zich nog den prachtigen stoet op den wijdingsdag ingericht en den grooten, rijk versierden trap, die tot het beeld leidde. [Thyssen 1922, p. 317-318].

vkb1.0731

In samenwerking met:

koning boudewijnfondst2

We use cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor de werking van de site, andere helpen ons om deze site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf beslissen of u cookies wilt toestaan ​​of niet. Houd er rekening mee dat als u ze weigert, u mogelijk niet alle functionaliteiten van de site kunt gebruiken.