Onze-Lieve-Vrouw - Jozef Posenaerstraat 41


Boven de inkomdeur van de halfvrijstaande woning in de Jozef Posenaerstraat 41 komt een Madonnatype voor dat elders in de Antwerpse regio nog te vinden valt (Berchem, Deurne, Hoboken, Mortsel).

Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen wordt zeer gestileerd voorgesteld: frontaal, het hoofd neergebogen en in biddende houding met de handen voor de borst. De kapmantel is strak gereduceerd naar een omhullende vorm zonder weergave van plooienval. Onder de armen snoert hij in om pas onderaan terug iets uit te wijken. Net genoeg om zich visueel aangenaam te verbinden met het wereldbolvrmig voetstuk. Hierachter steken de punten van een omhooggerichte maansikkel scherp uit.
Bij veel van zulke beelden is een bijpassende console in scheepsboegvorm aanwezig.

De sculptuur hier werd geplaatst uit dankbaarheid omdat de buurt gespaard bleef van bominslagen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze werd ingehuldigd op 28 mei 1945 en later ingezegend door pater De Groeve, de eerste pastoor van de parochie van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart.

Ziehier het verhaal ons overgeleverd door Eugène Lafaille: zijn moeder woonde einde 1944 een misviering bij in de kapel van het college. Een V1 bom nadert en de motor valt stil. De mis wordt in allereil onderbroken om te schuilen en een vrouw uit de aanwezigen verklaart dan dat, als de kapel gespaard wordt, ze geld zal inzamelen om een Mariabeeld ten toon te stellen. Bij "wonder" slaat de motor van de V1 terug aan en hij valt verder, het is niet geweten waar. Ze woonde in de J. Posenaerstraat 41 en heeft dus haar belofte gehouden. (dd 07/03/2023) 

Het nu witte beeld werd vele malen overschilderd, de console vermoedelijk niet zo vaak.
Beeldhouwer ervan was Adolf Van Dongen uit Mortsel (1890-1969).

Foto Jan Janssens, 2006

  • [Stappaerts], 'De parochies extra-muros anders bekeken (10): Mijn naam is Jozef, Jozef Posenaer. Olie op doek', in: 'Parochieblad Borgerhout (O.-L.-Vrouw van het H. Hart)', 26 april 2006.

vkb1.0315


In samenwerking met:

koning boudewijn stichting


Gesponsord door:


sponsor Bank Mercier Van Lanschot


sponsor Ackermans en van Haaren


sponsor Bank Delen


sponsor DSV verzekeringen

We use cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor de werking van de site, andere helpen ons om deze site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf beslissen of u cookies wilt toestaan ​​of niet. Houd er rekening mee dat als u ze weigert, u mogelijk niet alle functionaliteiten van de site kunt gebruiken.