Onze-Lieve-Vrouw - Veltwijcklaan
(Ekeren)


De kapel van de Bist of “Bistkapel”

Wanneer men de Veltwijcklaan in de richting van het station afwandelt bemerkt men aan de rechterzijde een kapel. Zij ontleent haar naam aan het feit dat zij tot juist voor de eeuwwisseling in het gehucht De Bist stond.

Hoe oud de Bistkapel is weet men niet met zekerheid. De Ekerse heemkundigen, wijlen Frans Bresseleers en Hendrik Kanora, meenden te weten dat dit bedeoord dateert uit 1606, maar ook zij veronderstellen, net als wijlen Pastoor Goetschalckx in zijn werk “Kerkelijke geschiedenis van Ekeren” dat de kapel reeds van voor 1600 bestond.

De Bistkapel heeft vroeger gestaan nabij het Ekers station, ten oosten van de inmiddels verdwenen bareel, aan de samenloop van de Veltwijcklaan en de O.L. Vrouwestraat. In 1897 werd ze afgebroken en terug opgebouwd in de Hofstraat, de huidige Veltwijcklaan, tegenover het kasteel van Jonker Moretus-Plantin <1> (thans Antwerp International School). De grond waarop de nieuwe heropgebouwde kapel staat was eigendom van jonker Moretus, die de grond in 1878 van de erfgenamen De Robiano had gekocht.

De reden van verplaatsing was dat in 1853 bij de aanleg van de spoorweg Antwerpen-Rotterdam de kapel een belemmering zou zijn geweest. Zo groot zal die belemmering niet geweest zijn, want de kapel werd pas in 1897 verplaatst.

Er was toen ook een meningsverschil tussen de parochie Sint-Lambertus en de nieuwe parochie Sint-Mariaburg. De Heer Van den Weyngaert (stichter van Antverpia) wilde de kapel op Mariaburgs grondgebied houden, maar Jonker Moretus kreeg de gemeenteraad achter zich, zodat de kapel op Ekers grondgebied kwam te staan.

In oktober 2001 werd de kapel volledig heropgeschilderd door de 18-jarige Wouter Claessens, zoon van Kris Claessens en Bernadette Grillet uit de Leerhoeklaan. Geheel alleen heeft hij er 3 weken aan gewerkt, muren geschilderd in sober wit, ijzeren hekken en kaarsenhouders in zwart. Het altaar werd ook zeer mooi geschilderd, het zou in feite helemaal gerestaureerd moeten worden maar de nodige financiële middelen ontbreken. Zoals we merken zijn er nog idealistische jongeren. Wouter is er een sprekend voorbeeld van.

Het Mariabeeldje werd ook volledig gerestaureerd en in zijn oorspronkelijke staat hersteld.

De kapel wordt nu onderhouden door de naaste buren en voorzien van verse bloemen en kaarsen, met geld van offerende mensen. Bij mijn laatste bezoek stonden er prachtige verse rozen en een kaarsenhouder vol brandende kaarsen. De kapel wordt nog steeds druk bezocht door vele biddende mensen. Zij is nog steeds eigendom van de erfgenamen van Jonker Alexius Moretus-Plantin.

<1> Jonker Alexius Moretus-Plantin. Geboren te Ekeren op 06.10.1844 – overleden te Roosendaal (Nederland) op 08.10.1914.

[Hermine Johnson-De Wagter, "Liefde gaf u duizend namen: Kapelletjes en Mariabeelden in de parochiefederatie Ekeren", Ekeren, 2002, p. 2-3, met afb.]

vkb1.1888


In samenwerking met:

koning boudewijn stichting


Gesponsord door:


sponsor Bank Mercier Van Lanschot


sponsor Ackermans en van Haaren


sponsor Bank Delen


sponsor DSV verzekeringen

We use cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor de werking van de site, andere helpen ons om deze site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf beslissen of u cookies wilt toestaan ​​of niet. Houd er rekening mee dat als u ze weigert, u mogelijk niet alle functionaliteiten van de site kunt gebruiken.