Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Kapelstraat (zgn. 'Mariaplein')
(Sint-Mariaburg)


Op het Sint-Mariaburgse zgn. 'Mariaplein', officieel de Kapelstraat, d.i. de samenkomst van de Edward Caertsstraat en Willy Staeslei, werd in 1930 een voor deze wijk belangrijk beeld geplaatst. De Onze-Lieve-Vrouw met Kind kwam immers op de locatie van de uit 1897 daterende (gesloopte) eerste kapel van de nieuwe woonkern. Het monument was een geschenk van de maatschappij Antverpia aan de gemeente Ekeren, het werd ingezegend op 11 mei 1930 door Mgr. Van Cauwenberg.

De traditioneel opgevatte sculptuur, renaissancistisch van inspiratie, stelt een staande Onze-Lieve-Vrouw met Kind op de linkerarm voor. Maria draagt kroon en scepter, Jezus een rijksappel.
Het beeld is vervaardigd uit witte hardsteen (Euville?) en bezit een veelhoekige voetplaat. Het rust op een als pijler verhoogde arduinen sokkel en is omgeven door een bloemenperkje. Aan voorkant van de pijler staan Latijnse inscripties, bovenaan 'SANCTA / PARENS / SALVE' en lager 'HUJUS PAROCHIAE / HOC FUITARA / HIC FOCUS 1897' (In deze parochie stond hier het eerste altaar; hier werd het heilig vuur ontstoken); achteraan een Nederlandse inscriptie 'OPGERICHT DOOR DE / Mpij ANTVERPIA 1930'.
Een zekere De Visser (geen gegevens bekend; misschien J. Devisscher, een in 1899 in Antwerpen wonende beeldhouwer?) zou de maker van het beeld zijn. — [WS, met dank aan Anne-Mie Havermans]

Foto: Anne-Mie Havermans, 2006


'Mariaburg. Mariaplein', Foto "Tyl", Uitgave Gérard Moerbeek, Sint-Mariaburg - Prentbriefkaart, ongedateerd (jaren 1960), verz. WS

vkb1.0866


In samenwerking met:

koning boudewijn stichting


Gesponsord door:


sponsor Bank Mercier Van Lanschot


sponsor Ackermans en van Haaren


sponsor Bank Delen


sponsor DSV verzekeringen

We use cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor de werking van de site, andere helpen ons om deze site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf beslissen of u cookies wilt toestaan ​​of niet. Houd er rekening mee dat als u ze weigert, u mogelijk niet alle functionaliteiten van de site kunt gebruiken.