Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen, 'Notre Dame Protectrice de Pie IX' - Fredericusstraat 89 2640 Mortsel - WZC Mayerhof

gebroeders Kockerols, 1869, natuursteen (wit - Savonnières)

Herbestemming en restauratie in 2021 - 2022: 

Sinds jaren zocht de heer Boudewijn Callens, wiens echtgenote familie van de beeldhouwers Kockerols is, in samenwerking met de vereniging Voor Kruis en Beeld naar een geschikte plaats voor het Mariabeeld dat zich oorspronkelijk op de hoek van de Quellinstraat en de Quinten Metsysstraat bevond en sinds de sloop van het gebouw in een stadsmagazijn lag. Na een restauratie door Geneviève Hardy werd het beeld uiteindelijk in de tuin van het woonzorgcentrum Mayerhof in Mortsel geplaatst. Dit woonzorgcentrum werd in 1904 gesticht door de weduwe Mayer-van de Bergh -en tevens oprichtster van het museum met dezelfde naam in de Lange Gasthuisstraat- als rustoord voor haar personeel. Op die manier blijft de band met de binnenstad behouden. De plaatsing van het polychrome beeld maakt deel uit van de heraanleg van de tuin waar meer aandacht gaat naar het prikkelen van de zintuigen bij oudere mensen. In het voorjaar van 2022 werd het beeld voltooid met een artistieke luifel. Op 14 mei vond een inzegening plaats door hulpbisschop Jean Kockerols, samen met de aalmoezenier van Mayerhof, E.H. Schuurmans. Een volledig verslag van deze dag is hier te lezen.

 


Historiek in de 19e eeuw:

Het beeld werd in 1871 ter gelegenheid van het Jubeljaar van Paus Pius IX voor zijn 25 jaar pontificaat gemaakt. Hij was Paus van 1846 tot 1878 en kondigde in 1854 het dogma van Maria Onbevlekt Ontvangen af. Het beeld stelt deze Maria Onbevlekt Ontvangen voor. Ze vertrappelt de slang, symbool van het kwaad en de erfzonde. Het voetstuk/console is versierd met de pauselijke wapens en het opschrift: 'Protectrice de Pie IX'. Naar alle waarschijnlijk is het beeld van de hand van beeldhouwer Louis Kockerols, misschien van zijn broer architect/beeldhouwer Adolphe Kockerols.

Boven: Dia Darimont, 1984
Onder, twee details uit prentbriefkaarten (verz. WS), met het beeld op de achtergrond

 

Ontmanteling in 1992:

Bij de sloop van het gebouw omstreeks 1992 werd het beeldhouwwerk gedemonteerd. Het in stukken gebroken beeld werd door de stad Antwerpen in bewaring genomen en opgeslagen in een depot van de Dienst Monumentenzorg (inv. nr. MZ 3; anno 2008).


Archief en literatuur:

Archief: Hs1491, [f° 19r°]
Iconografie: Dia Tony Darimont anno 1984, Archief VKB
Thyssen 1902, p. 358; Thyssen 1922, p. 296
Referentie: vkb1.0826

Teksten:

• (6de Wijk). N.D. Protectrice de Pie IX. De Heilige in opgetogene houding met de handen samen gevouwen en de oogen hemelwaarts geslagen staat op een keurig voetstuk waar op het wapen met de pauselijke tiare op afgebeld staat. Het beeld met het voetstuk zijn het werk van de gebr. Kockerols en werden bekostigd door den Heer Dewyndt. (De oprechting had plaats in 1869 26 Maart).
6de wijk n° 64. groot staande O.L.V. [Hs1491, f° 19r°].

• Sint-Jozefparochie [bestaande beelden]
Quellinstraat en Quinten Matsijslei. – 356. O. L. Vrouw: Bij het jubelfeest van Pius IX, in 1871, werd aldaar een beeld geplaatst van 'Maria-Onbevlekt'. Het is gebeeldhouwd, in 'Savonnière' steen, door L. Kockerols, en rust op een voetstuk, dat versierd is met de pauselijke wapens en het opschrift: 'Protectrice de Pie IX'. [Thyssen 1902, p. 358]

• Sint-Jozefparochie [bestaande beelden]
Quellinstraat en Quinten Matsijslei. – 477. O. L. Vrouw. – Bij het jubelfeest van Z.H. Pius IX, in 1871, werd aldaar een beeld geplaatst van 'Maria-Onbevlekt'. Het is gebeeldhouwd, in 'Savonnière' steen, door L. Kockerols, en rust op een voetstuk, dat versierd is met de pauselijke wapens en het opschrift: 'Protectrice de Pie IX'. [Thyssen 1922, p. 296]

 

 


In samenwerking met:

koning boudewijn stichting


Gesponsord door:


sponsor Bank Mercier Van Lanschot


sponsor Ackermans en van Haaren


sponsor Bank Delen


sponsor DSV verzekeringen

We use cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor de werking van de site, andere helpen ons om deze site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf beslissen of u cookies wilt toestaan ​​of niet. Houd er rekening mee dat als u ze weigert, u mogelijk niet alle functionaliteiten van de site kunt gebruiken.