Archief

Het archief van Voor Kruis en Beeld vzw bevindt zich in het documentatiecentrum Sint Andries. Het is te raadplegen op maandagvoormiddag op afspraak. Gelieve contact op te nemen via email op Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..  

Literatuur

Hieronder vindt u de geschriften, waarnaar verwezen wordt bij verschillende beelden op onze website. 

Aerts 1999 — T. Aerts, 'O.-L.-Vrouw van het H. Hart. Theologische verschuivingen en iconografische variaties', z.pl., 1999.
Antwerpsch Chronykje — F.G.V. [Franciscus Godefridus Ullens], 'Antwerpsch chronykje, in het welk zeer veele en elders te vergeefsch gezogte geschiedenissen, sedert den jare 1500. Tot het jaar 1574. Zoo in die toen zoo zeer vermaarde koopstad als de andere steden van Nederland, en wel byzonderlyk op het stuk der geloofs-hervorminge voorgevallen, omstandig zyn beschreven door F.G.V. en thans, naar deszelfs aldaar ontdekte handschrift voor de eerste maal in 't licht gebracht', By Pieter vander Eyk: Te Leyden, 1743.
Antwerpse verhalen 1983 — Angèle Manteau [red.] en Steven Wilsens [ill.], 'Antwerpse verhalen', Schoten, 1983.
AOK 1940 — Ch. Van Herck, 'Hendrik Frans Verbrugghen. Antwerpsch beeldhouwer 1654-1724', 'Jaarboek van Antwerpen's Oudheidkundige Kring', 16 (1940), p. 19-80.
AOK 1944-1945 — Ad. Jansen en C. Van Herck, "De Van den Eynde's. Antwerpsche bouwmeesters en beeldhouwers uit de 17e eeuw", 'Jaarboek van de Koninklijke Oud-heidkundige Kring van Antwerpen', 20 en 21 (1944 en 1945), p. 5-88.
Atlas 1991 — R. Binnemans en G. Van Cauwenbergh, 'Atlas van Antwerpen. Evolutie van een stedelijk landschap van 1850 tot heden', Antwerpen, 1991.
Avendersteen 2009 — H. Tolboom e.a., "Avendersteen", in: P. Jacobs e.a., '3de Vlaams-Nederlandse Natuursteendag. Vergane glorie of glorieus verdergaan?' (Gent 2009), p. 47-77. (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Geological Survey of Belgium, professional paper nr.305 - 2009/1)
Baisier 2002 — C. Baisier, 'Over (on)bekende madonnabeeldhouwers', in: 'Madonna. Beelden van Maria in de Antwerpse binnenstad', Antwerpen, 2002, p. 111-119.
Baisier 2002b — C. Baisier, 'Madonna met kind Korte Nieuwstraat - Sint-Pieter en Paulusstraat. Kunsthistorische analyse voor het restauratiedossier', 2002 (ongepubliceeerd).
Beeck 1978 — R. Op de Beeck, 'De gilde van Onze-Lieve-Vrouwe-Lof in de kathedraal van Antwerpen. Vijfhonderd jaar Mariaverering te Antwerpen', Antwerpen, 1978.
Beschermd 1990 — W. Aerts, R. De Ceulaer en S. Grieten, 'Beschermd cultuurpatrimonium in de provincie Antwerpen: arrondissement Antwerpen', Antwerpen, 1990.
Beschermd 1994 — W. Aerts, R. De Ceulaer, 'Beschermd cultuurpatrimonium in de provincie Antwerpen: 1987-1993', Antwerpen, 1994.
Beschermd 1997 — W. Aerts et al., 'Beschermd cultuurpatrimonium in de provincie Antwerpen: 1994-1996', Antwerpen, 1997.
Boers 2007 — O.W. Boers, 'De gevelstenen van Amsterdam', Hilversum, 2007.
Bogaerts 1984 — A.M. Bogaerts, 'Rondom de Calvarieberg van de Sint Pauluskerk te Antwerpen', Antwerpen, 1984
Bouwen 3na 1976 — S. Van Aerschot [o.l.v.], 'Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3na', Gent, 1976.
Bouwen 3nb 1979 — S. Van Aerschot [o.l.v.], 'Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3nb', Gent, 1979.
Bouwen 3nc 1989 — S. Van Aerschot [o.l.v.], 'Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3nc', Turnhout, 1989.
Brabant 1979 — J. Van Brabant, 'In het begijnhof van Antwerpen op wandel en bezoek', (Antwerpen), 1979.
Broederschappen 2009 — [W. Strecker], Beelden en broederschappen. Broederschappen in kerken stimuleerden de oprichting van straatbeelden', Antwerpen, 2009. - vkb2009.pdf
Brouwers 1976 — L. Brouwers, 'Het hof van Liere te Antwerpen, 1516-1975. Van patriciërshuis tot universitaire instelling', Antwerpen, 1976.
Brussel 1977 — De beeldhouwkunst in de eeuw van Rubens in de Zuidelijke Nederlanden en het prinsbisdom Luik, (tentoonstelling: Museum voor Oude Kunst, Brussel 15 juli - 2 oktober 1977), Brussel, 1977.
Bruyn 1994 — J.-P. De Bruyn en M. Meul, 'De Keizerskapel te Antwerpen', Antwer-pen, 1994.
Bungeneers 1991 — J. Bungeneers, S. Peters, R. Steenmeijer, J. Van Damme, L. Van Dijck, J. Veeckman, "De restauratie van het monumentale poortgebouw Veemarkt - hoek Zwartzustersstraat, te Antwerpen", 'M&L', 10 (1991) 1, p. 41-58.
Christiaens 1995 — D. Christiaens, G. Van den Heuvel en D. Verelst 'De Madonnagroep van Huibrecht van den Eynde gerestaureerd. O.C.M.W. Antwerpen, Museum Maagdenhuis, 19 mei 1995', Antwerpen, 1995
Clijmans 1941 — F. Clijmans, 'Poortjes en Mariabeelden in het oude Antwerpen', Antwerpen, 1941.
Coppens 1986 — M. Coppens, 'Beeldhouwer Pol van Esbroeck', Antwerpen, 1986.
Coppens 2001 — M. Coppens en D. Coppens, 'Mariette Coppens. Beeldhouwer. Een overzicht van de werken uit de periode 1950-2000', z.pl., z.j. [2001].
Cuyper 1924-1925 — [Pieter Jozef De Cuyper], 'O. L. Vrouw- en heiligenbeelden te Antwerpen', in: Em. Dilis, 'De gebroeders De Cuyper. Antwerpsche beeldhouwers (1807-1883)', 'Bijdragen tot de geschiedenis', 16 (1924-1925) 4-5, p. 358-360 (bijlage 3)
CVH 2000a — Tekeningen uit de 17de en 18de eeuw. De verzameling Van Herck', z.pl. [Brussel], 2000.
De Coo 1969 — J. De Coo, 'Museum Mayer van den Bergh. Catalogus 2. Beeldhouwkunst plaketten, antiek', Antwerpen, 1969.
De Coo 1945 - J. De Coo, 'Ik ken Oud-Antwerpen. Wandelgids voor straten en gevels met wandelplan', Antwerpen, 1945
De Wit 1910 — Jacobus de Wit [aut.], J. De Bosschere [red.], ‘De kerken van Antwerpen (schilderijen, beeldhouwwerken, geschilderde glasramen, enz., in de 18de eeuw beschreven door Jacobus de Wit), met aanteekeningen door J. De Bosschere en grondplannen’, Antwerpen / Den Haag, 1910. - (Uitgave der Antwerpsche Bibliophielen, nr. 25).
Dilis 1924-1925 — Em. Dilis, 'De gebroeders De Cuyper. Antwerpsche beeldhouwers (1807-1883)', 'Bijdragen tot de geschiedenis', 16 (1924-1925) 4-5, p. 307-387.
Eierboer 1814 — 'Tweede deel der uytspraken van den Antwerpschen Eyer-boer, ten tyde der maend Juny. Hier by gevoegd de Feest der Plaetsing van het Maria-Beeld op de Eyer-merkt en hoek van de Zuer-straet op 18 Juny 1814', T'Antwerpen, uyt de Drukkery der vrye Druk-pers [1814]. — SAA, Pamflet # 1844 - pamflet1844.pdf
Elaut 2016 — Alex Elaut, 'Op wandel met Maria's door Berchem', Berchem (Antwerpen), 2016. (wandelbrochure)
Florquin 1962 — J. Florquin, "(Ten huize van) Albert Poels. Arthur Matthijslaan 61, Borgerhout/Antwerpen" in 'Ten huize van… Gesprekken met Vlaamse kunstenaars', Leuven 1962, p. 216-231.
Gabriels 1930 — J. Gabriëls, 'Artus Quellien, de Oude "Kunstrijcke Belthouwer"', Antwerpen, 1930.
Genard 1894 — P. Génard, 'Catalogue du musée d'antiquités d'Anvers', Antwerpen, 1894.
Genard 2 — P. Génard, 'Anvers à travers les âges', 2, Brussel z.j. [1888]
Gepts 1951 — Gilberte Gepts-Buysaert, 'Guillielmus Kerricx, Antwerps beeldhouwer, 1652-1719', 'Gentse bijdragen tot de kunstgeschiedenis', deel 13 (1951), Antwerpen, 1952, p. 61-125.
Geudens 1920 — E. Geudens, 'O. L. Vrouw van den Vijfhoek. Haar genootschap als type voorgesteld', Antwerpen, z.j. (1920).
Gilliams 1939 — Maurice Gilliams, "Antwerpen. Ik en mijn stad", in: E. De Bom [red.], 'Vlaanderen, o welig huis. Zooals Vlaamsche schrijvers hun land zien'. Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven / Amsterdam, 1939, p. 99-121.
Goethem 1999 — H. Van Goethem, 'Fotografie en realisme in de 19de eeuw. Antwerpen: de oudste foto's, 1847-1880', Antwerpen, 1999.
Goethem 2002 — H. Van Goethem [edit.], 'Antwerpen en de jezuïeten - 1562-2002', Antwerpen, 2002.
Goovaerts 1980 — B. Goovaerts, 'Antwerpse poortjes', Antwerpen, 1980.
Goovaerts 1981 — B. Govaerts en P. Schepens, 'Antwerpse steegjes en godshuizen', Antwerpen, 1981. — E-txt (pdf)
Gottlieb 1967— Carla Gottlieb, 'Johan-Barthold Jongkind and the views of Old-Antwerp', 'Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, 1967', Antwerpen, 1967, p. 277-284. — kmskajaar1967.pdf
Grieten 1996
— S. Grieten en J. Bungeneers [red.], 'De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen. Kunstpatrimonium van het Ancien Régime', Turnhout, 1996.
Haeger 2008 — B. Haeger, 'The facade of the jesuit church in Antwerp. Representing the church militant and triumphant., in: P. Lombaerde [edit.], 'Innovation and experience in early Baroque in the Southern Netherlands. The case of the jesuit church in Antwerp', Turnhout 2008, p. 97-124.
Huybrechs 1980 — F. Huybrechs, 'Over de geschiedenis van St.-Carolusparochie te Antwerpen 1773-1803-1980', z.pl. [Antwerpen], 1980.
Jaarkrans 1988 — 'Maria-jaarkrans. Mariale kunst uit Oost en West. [tentoonstelling] Sint-Jacobskerk, Antwerpen 1988', Antwerpen, 1988.
Janssens 1971 — Aloïs Janssens, 'Sint-Pauluskerk te Antwerpen en haar kunstbezit', Antwerpen, 1971                                                              
Johnson-De Wagter Hermine - "Liefde gaf u duizend namen: Kapelletjes en Mariabeelden in de parochiefederatie Ekeren", Ekeren, 2002.
Juristen 1977 — 'Juristen en rechtsleven ten tijde van Rubens. [Catalogus] Tentoonstelling in het kader van het Rubensjaar, Gerechtsgebouw, Britselei, Antwerpen 15-30 oktober 1977', Antwerpen, 1977.
KASKA 1943 — 'Koninklijke Academie Schoone Kunsten van Antwerpen. Jaarverslag academisch jaar 1942-1943', Antwerpen, z.j. [1943].
KASKA 1964 — G. Persoons en J. Van den Nieuwenhuizen, '1663-1963 / 1863-1963. (Geschiedenis en) Uitstraling van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen. 3e eeuwfeest / 1963. (Tentoonstelling 24 januari - 14 februari 1964)', Antwerpen, 1964.
KMSKA 1981 — L.M.A. Schoonbaert en D. Cardyn-Oomen, 'Ministerie van Nederlandse Cultuur. Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. Tekeningen, aquarellen en prenten 19de en 20ste eeuw'. Antwerpen, 1981.
KMSKA 1986 — D. Cardyn-Oomen, Leen de Jong, Els Maréchal e.a,, 'Beeldhouwwerken en assemblages 19de en 20ste eeuw', Koninklijk Museum voor Schone Kunsten [Antwerpen] : Antwerpen, 1986.
Kockelbergh 1984 — I. Kockelbergh, 'De verwaarloosde Madonna van het 'Branthaeck'-project', 'Bulletin van de Antwerpse Vereniging voor Bodem- en Grotonderzoek', (1984) 5, p. 19-24.
Kronijk 1 (1770-1785) — J.F. Van der Straelen [aut.], A. Van Berendoncks [red.], 'De Kronijk van Antwerpen 1770-1819. 1ste deel, 1 Januari 1770 tot 31 December 1785', Antwerpen, 1929.
Kronijk 6 (1797-1798) — 'De Kronijk van Antwerpen door Jan Frans van der Straelen vermeerderd en voortgezet door Jan Baptist van der Straelen, bezorgd door J. Rylant' Zesde deel, 1797-1798', Antwerpen 1934.
Lampo 2004 — J. Lampo, 'Het Vleeshuis. Slagerspaleis van Antwerpen', Leuven, 2004.
Lapidarium 1979 — 'Stad Antwerpen. Museum Vleeshuis. Lapidarium, stenen monumenten. Catalogus', z.pl. [Antwerpen], z.j. [1979].
Lattin 1933 — A. De Lattin, 'Doorheen Oud-Antwerpen. Gids en inventaris van het hedendaagsche Oud-Antwerpen', Antwerpen, 1933.
Lattin 1936 — A. De Lattin, 'Doorheen Oud-Antwerpen. Gids en inventaris van het hedendaagsche Oud-Antwerpen', Antwerpen, 1936.
Lattin 1941 — A. de Lattin, 'Evoluties van het Antwerpsche stadsbeeld. Geschiedkundige kronijken', 2, Antwerpen, 1941.
Lattin 1944 — A. de Lattin, 'Evoluties van het Antwerpsche stadsbeeld. Geschiedkundige kronijken', 4, Antwerpen, 1944.
Lattin 1948 — A. De Lattin, 'Doorheen Oud-Antwerpen. Gids en inventaris van het hedendaagse Oud-Antwerpen', Antwerpen, 1948.
Lattin 1950 — A. De Lattin, "Calvariebergen", in A. De Lattin, 'Evoluties van het Antwerpse stadsbeeld', 6, Antwerpen 1950, p. 72-78. — E-txt: tekstbestand calvariebergen1950.pdf
Lattin 1955 — A. De Lattin, 'Doorheen Oud-Antwerpen. Gids en inventaris van het hedendaagse Oud-Antwerpen', Antwerpen, 1955.
Laureys 2004 — D. Laureys [red.], 'Bouwen in beeld. De collectie van het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen', Antwerpen/Turnhout, 2004.
Lauwers 2002 — F. Lauwers, 'Antwerpen. Een terugblik. "Mie Katoen"', Ljubljana, 2002.
Lepeleere 2013 — Tom De Lepeleere, '"In volle eendraechtighyd der gebueren"? Een onderzoek naar de interactie tussen de broederschappen en het buurtleven in de Antwerpse Sint-Andriesparochie (1750-1820)', 'Trajecta. Religie, cultuur en samenleving in de Nederlanden', 2013, nr. 2, 285-318. — Het artikel is makkelijk te downloaden met deze link.
Lerius 1855 — Th. Van Lerius, 'Notice des oeuvres d'art de l'église paroissiale et ci-devant insigne collégiale de St. Jacques à Anvers, précédée d'une introduction historique et rédigée d'après des documents authentiques', Borgerhout, 1855. — leriusnotice1855.pdf
Lerius 1871 — Th. Van Lerius, '1871. Tableau des oeuvres d'art anciennes et modernes dont, l'Eglise de St. Jacques, à Anvers, a été enrichie depuis une trentaine d'années, ainsi que de quelques embellissements, qui y ont été opérés, à partir de cette époque', Antwerpen, 1871.
Liggeren 2 — Ph. Rombouts en Th. Van Lerius, 'De liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde = Les liggeren et autres historiques de la Gilde anversoise de Saint Luc', 2, Antwerpen/Den Haag, 1864-1876.
Linnig 1991 — 'Linnig. Een Antwerpse kunstenaarsdynastie in de 19de eeuw', Deurne, 1991.
Linnig 1995 — 'Linnig herboren. Conservatie- en restauratieproject "Linnig aquarellen" van het Museum Vleeshuis', (Tentoonstelling KB-Toren, Antwerpen, 1995).
Lombaerde 2008 — P. Lombaerde [edit.], 'Innovation and experience in early Baroque in the Southern Netherlands. The case of the jesuit church in Antwerp', Turnhout 2008.
Lombaerde 2008b — P. Lombaerde, 'The facade and the towers of the jesuit church in the urban landscape of Antwerp during the seventeenth century', in: P. Lombaerde [edit.], 'Innovation and experience in early Baroque in the Southern Netherlands. The case of the jesuit church in Antwerp', Turnhout 2008, p. 77-96.
Maagdenhuis 2002 — 'Museum Maagdenhuis. een selectie uit het kunstpatrimonium van het OCMW Antwerpen', Antwerpen 2002.
Maagdenhuis 2003 — D. Christiaens [red.], 'Catalogus Museum Maagdenhuis', Antwerpen, 2003.
Madonna 2002 —'Madonna. Beelden van Maria in de Antwerpse binnenstad', Antwerpen, 2002.                                                                        
Madonna 2010 = "Madonna- en heiligenbeelden in de Antwerpse binnenstad". Voor Kruis en Beeld / BAI : Antwerpen, 2010.
Malliet 1991 — A. Malliet en M. Manderyck, "Twee Antwerpse madonnabeelden", 'M&L binnenkrant', nr. 50, p. 6-7 (bijlage bij 'M&L' 10 (1991) 1).
Mertens & Torfs 6 — F.H. Mertens en K.L. Torfs, 'Geschiedenis van Antwerpen sedert de stichting der stad tot onze tyden', 6, Antwerpen, 1975-1977.
Migom 2002 — S. Migom, '"Het paleis onzer beenhouwers". Het Antwerpse Vleeshuis van vleesbanken tot clavecimbelklanken', 'Bulletin van de Antwerpse Vereniging voor Bodem- en Grotonderzoek', (2002) 1.
Muller 2006 — J.M. Muller, "The cult of St Joannes Nepomucenus in the St Jacob's church, Antwerp", in: K. Van der Stighelen [red.], 'Munuscula amicorum. Contributions on Rubens and his colleagues in honour of Hans Vlieghe', 2, Turnhout 2006, p. 489-508.
Muller 2016 — Jeffrey Muller, 'St. Jacob's Antwerp art and Counter Reformation in Rubens's parish church', Leiden, 2016.
Natuursteendag 2009 — P. Jacobs et al., '3de Vlaams-Nederlandse Natuursteendag, 14-15 mei 2009, Gent. Vergane glorie of glorieus verdergaan?' (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Geological Survey of Belgium, professional paper nr.305 - 2009/1).
Neurdenburg 1948 — E. Neurdenburg, 'De zeventiende eeuwsche beeldhouwkunst in de Noordelijke Nederlanden. Hendrick de Keyser, Artus Quellinus, Rombout Verhulst en tijdgenooten', Amsterdam, 1948.
Nieuwsbrief — 'Nieuwsbrief Vrienden van de Antwerpse Madonna's', Voor Kruis en Beeld vzw: Antwerpen (div. jaargangen).
Olyslager 1990 — W.A. Olyslager, '750 jaar Antwerpse begijnen', Kapellen, 1990.
Peeters 1924 — F. Peeters, 'Une visite à l'église Saint-Charles d'Anvers', Antwerpen, 1924.
Peeters 1930 — F. Peeters, 'L'Église Saint-Augustin à Anvers', Antwerpen, 1930.
Peeters 1937 — F. Peeters, 'La reine d'Anvers', Antwerpen, 1937.
Philippot 2003 — P. Philippot, D. Coeckelberghs, P. Loze en D. Vautier, 'L'architecture religieuse et la sculpture baroques dans les Pays-Bas méridionaux et la Principauté de Liège (1600-1770)', Sprimont, 2003.
Poels 1956 — M.E. Tralbaut [red.], 'Schilderijen van Edmond Van Dooren. Beeldhouwwerken van Albert Poels [tentoonstelling] van 8 september tot 7 october 1956, Cultureel Centrum "De Beyerd", Breda', Breda, 1956.
Poels 1995 — Retrospectieve tentoonstelling beeldhouwer Albert Poels (1903-1984): van eigengereid kubisme tot geronnen sierlijkheid. 6/11/95 - 15/12/95, Kredietbank Antwerpen', Antwerpen, 1995.
Pompe 1935a — '1910-1935 Antwerpen's Oudheidkundige Kring: Jubeltentoonstelling Walter Pompe 1703-1777 en de Antwerpsche Laat-Barok beeldhouwers, Zaal Van Herck - Meir, 54 - 18 mei-2 juni 1935', Antwerpen, 1935.
Pompe 1935b — Ch. Van Herck, "Walter Pompe en zijn werk", 'Antwerpen's Oudheidkundige Kring. Jaarboek XI', (1935), p. 145-183.
Pompe 1935c — C.V.H. [Ch. Van Herck], "Onze tentoonstelling Walter Pompe en de Antwerpsche Laat-Barok Beeldhouwers in de Zaal Van Herck, Meir 54, van 18 mei tot 2 juni 1935. Nabetrachtingen", 'Antwerpen's Oudheidkundige Kring, Jaarboek XI', (1935), p. 184-186.
Pompe 1979 — Léon Van Liebergen [red.], 'Walter Pompe, beeldhouwer, 1703-1777: Tentoonstelling in het Museum voor Religieuze Kunst te Uden, 13 oktober t/m 9 december 1979', Museum voor Religieuze Kunst : Uden, 1979.
Prims 1924 — Floris Prims en Kam. Van Herck, 'Geschiedenis van Sint-Jorisparochie en -kerk te Antwerpen (1304-1923)', Antwerpen, 1924.
Prims 1948 — F. Prims, 'Geschiedenis van Antwerpen', deel 25, Antwerpen, 1948 - (IX. Met Oostenrijk en onder de Franschen (1715-1814), 3e boek. De geestelijke orde).
Prims 1949 — F. Prims, 'Antwerpiensia 1948', 19, Antwerpen, 1949.
Prims 1950 — F. Prims, 'Antwerpiensia 1949', 20, Antwerpen, 1950.
Prims 1951 — F. Prims, 'Antwerpiensia 1950', 21, Antwerpen, 1951.
Ruyssevelt 1987 — A. Van Ruyssevelt [red.], 'Het beeld in huis. Tentoonstelling Archief en Museum voor het Vlaams Cultuurleven, Antwerpen, 28 augustus - 18 oktober 1987', Antwerpen, 1987.
Ruyssevelt 2001 — A. Van Ruyssevelt, 'Stadsbeelden Antwerpen anno 2001. Een gids-inventaris van de beelden en monumenten', Antwerpen, 2001.
Schepens 1981 — P. Schepens, 'Antwerpse madonna's (binnen de leien)', Antwerpen, 1981.
Schepens 1982 — P. Schepens, 'Antwerpse gedenkplaten, Antwerpen, 1982.
Schoups 2007 — I. Schoups, 'Meir, Antwerpen. "Schoonste zicht van 't stad"', Antwerpen, 2007.
Schoutens 1894 — S. Schoutens, 'Geschiedenis van het voormalig Minderbroedersklooster van Antwerpen (1446-1797)', Antwerpen, 1894.
Sirjacobs 1999 — R. Sirjacobs, 'Antwerpen Sint-Pauluskerk. Historische gids', Antwerpen, 1999.
Sirjacobs 2000 — R. Sirjacobs, 'Ferdinand Adolf van Dongen, beeldhouwer', Sint-Paulus-Info, nr. 68 (Jaarboek 2000), p. 1616-1617.
Sirjacobs 2006 — R. Sirjacobs, 'Inventaris van het patrimonium van de Antwerpse Sint-Pauluskerk', 1, 'Sint-Paulus-Info', nr. 70 (2006), p. 1737-1848.
Sirjacobs 2007 — A. Van Dyck en R. Sirjacobs, 'Inventaris van het patrimonium van de Antwerpse Sint-Pauluskerk', 2, 'Sint-Paulus-Info', nr. 71 (2007), p. 1849-1960.
Sirjacobs 2009 — R. Sirjacobs, 'Sint-Pauluskerk Antwerpen. Inventaris van de kunst- en andere voorwerpen van het roerend patrimonium, supplement', Sint-Paulus-info, nr. 72 (2009), p. 1968-1981.
Steegjes 1922 — 'Antwerpen's straatjes en steegjes', Antwerpen, 1922.
Tant 2000 — A. Tant, "Madonna's op de straathoeken in Antwerpen", 'M&L', 19 (2000) 2, p. 32-50.
Thijs 1990 — A.K.L. Thijs, 'Van Geuzenstad tot katholiek bolwerk. Maatschappelij-ke betekenis van de Kerk in contrareformatorisch Antwerpen', Turnhout, 1990.
Thys 1873 — A. Thys, 'Historique des rues et places publiques de la Ville d'Anvers', Antwerpen, 1873.
Thys 1893 — A. Thys, 'Historiek der straten en openbare plaatsen van Antwerpen', Antwerpen, 1893.
Thyssen 1902 — A. Thyssen, 'Antwerpen vermaard door den eeredienst van Maria. Geschiedkundige Aanmerkingen over de 500 heiligen beelden in de straten van Antwerpen', Antwerpen 1902.
Thyssen 1922 — A. Thyssen, 'Antwerpen vermaard door den eeredienst van Maria. Geschiedkundige aanmerkingen over de 500 Mariabeelden in de straten der stad', Antwerpen 1922. — Hoofdstuk 'De Beeldhouwers' (p. 19-39), - thyssen1922.pdf
Tireliren 2006 — G. Tireliren, 'Antwerpen en de kapucijnen', Antwerpen, 2006.
Tijs 1993 — R. Tijs, 'Tot cieraet deser Stadt. Bouwtrant en bouwbeleid te Antwerpen van de middeleeuwen tot heden. Een cultuurhistorische studie over de bouwtrant en de ontwikkeling van het stedebouwkundig beleid te Antwerpen van de 13de tot de 20ste eeuw', Antwerpen, 1993.
Tijs 2001 — Rutger Tijs, 'Antwerpen: Historisch portret van een stad', Tielt, 2001.
Toerisme 1975 — Stad Antwerpen, Dienst voor Toerisme, 'Gedenkplaten, monumenten, standbeelden te Antwerpen (maart 1975)' - 16 p., machineschrift (gepolykopieerd).
Tralbaut 1949 — M.E. Tralbaut, 'De Antwerpse "Meester Constbeldthouwer" Michiel van der Voort de Oude (1667-1737) zijn leven en werken', Brussel 1949.
Uytfangh 2004 — W. Van Uytfangh, 'Kent iemand beeldhouwer Jules Weyns?', 'de Kijkuit. Merksems Heemkundig Tijdschrift', 32 (2004) 4, p. 12-17 (132-137/2004).
Vanroose 1975 — M. Vanroose, "De beeldhouwkunst van de 18de eeuw", in 'Gent. Duizend jaar kunst en cultuur', 1, 'Muurschilderkunst, schilderkunst, tekenkunst, graveerkunst, beeldhouwkunst', Gent, 1975, p. 488-520.
Verhelst 1996 — D. Verhelst, 'Tot eerlick onderhoud van meyskens cleene. Geschiedenis van het Maagdenhuis van Antwerpen', Antwerpen, 1996.
Visschers 1853-1862 — P. Visschers, 'Geschiedenis van St. Andries kerk te Antwerpen sedert hare opkomst, tot den huidigen dag', 3 vol., Antwerpen, 1853-[1862].
Visschers 1855 — XX [P. Visschers], "St-Andries-Parochie, hare Feesten en Beelden op de hoeken onzer straten", 'Het Handelsblad van Antwerpen', 2 maart 1855.
Visschers 1858 — P. Visschers, 'Walther Pompe en zijne twee zonen Pauwel en Engelbert, beelhouwers der 18e eeuw', Antwerpen, 1858.
Weghe 1977 — R. Vande Weghe, 'Geschiedenis v an de Antwerpse straatnamen', Antwerpen, 1977.
Wegwijzer 1914 — '1814-1914. 100ste verjaring der herstelling van de Lieve-Vrouw- en andere h. beelden op de straten en openbare plaatsen der stad Antwerpen en voorgeborchten. Te vieren op zaterdag 15 en zondag 16 augusti 1914. Feest-programma en wegwijzer voor de algemeene verlichting der beelden', z.pl. [Antwerpen], z.j. [1914].
Werken 1964 — 'Een eeuw openbare werken te Antwerpen. Gedenkboek en catalogus, Stedelijke Feestzaal Antwerpen, 21 augustus-6 september 1964', Antwerpen, 1964.
Wijngaert 1964 — F. Van den Wijngaert, "De beeldhouwkunst in de XIXde eeuw", in: Genootschap voor Antwerpse geschiedenis, 'Bouwstoffen voor de geschiedenis van Antwerpen in de XIXde eeuw. Instellingen, economie, kultuur', Antwerpen, 1964, p. 267-302.

Andere verwijzingen

ASJA — Archief Sint-Jacobskerk Antwerpen
AVKB — Archief Voor Kruis en Beeld
EHC — Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (voorheen: Stadsbibliotheek Antwerpen)
FotoMuseum — FotoMuseum Provincie Antwerpen
Hs1491 — Anoniem, 'De lieve-vrouwbeelden van Antwerpen', handschrift, ca. 1868-1886. Provincie Antwerpen, Dienst Erfgoed, Dossier Onze-Lieve-Vrouwebeelden (zonder referentienummer of foliëring)
KIK — Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Brussel
RKD — Rijksdienst voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag
SAA — Stadsarchief Antwerpen
Barsée — Architectuurarchief Provincie Antwerpen, fonds De Barsée
Sanden — Jacobus Van der Sanden, 'Oud Konst-Tooneel van Antwerpen', Antwerpen, ca. 1771 - Handschrift, 3 vol. (I-III); SAA, PK 171-173
Stroobants — Petrus Stroobants, 'Historischen Klis Klas van St. Andries'. Handschrift (1859-1882), Archief Sint-Andrieskerk Antwerpen, zonder referentienummer.
Visschers PK2907 — P. Visschers, 'Nota's betreffende O.L.V.beelden', (Handschrift, convoluut), SAA, PK 2907


In samenwerking met:

koning boudewijn stichting


Gesponsord door:


sponsor Bank Mercier Van Lanschot


sponsor Ackermans en van Haaren


sponsor Bank Delen


sponsor DSV verzekeringen

We use cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor de werking van de site, andere helpen ons om deze site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf beslissen of u cookies wilt toestaan ​​of niet. Houd er rekening mee dat als u ze weigert, u mogelijk niet alle functionaliteiten van de site kunt gebruiken.