De status van Antwerpse gevelbeelden in maart 2023

Zoals elk jaar trokken onze sector-verantwoordelijken er in maart op uit om de 170 gevelbeelden in onze Antwerpse binnenstad te controleren. Zij geven aan of een beeld in goede, redelijke of slechte conditie is. Ook dit jaar kregen verschillende beelden opmerkingen.

Zo zijn er de beelden die aan een restauratie toe zijn. Voor 6 ervan loopt er een restauratiedossier bij Voor Kruis en Beeld. Andere beelden vragen dan weer een grondige reiniging. Hiervoor wordt gestart met een testreiniging van het gevelbeeld aan de Lombardenvest 12. Als deze goed verloopt, zullen andere beelden volgen. Daarnaast zijn er nog de beelden waar de natuur de overhand gekregen heeft. Hier wordt de eigenaar gecontacteerd met de vraag om het beeld terug vrij te maken.

Naast Voor Kruis en Beeld zorgt ook de Dienst Monumentenzorg van de stad Antwerpen voor enkele beelden. Zo nemen ze de restauratie van de Madonna aan het Vleeshuis en de zittende Madonna op de Paardenmarkt voor hun rekening. Maar ook trotse eigenaars zorgen dat hun gevelbeeldje de nodige zorg krijgt die het verdient. Graag willen we van deze gelegenheid gebruik maken om hen hartelijk te danken.

Maar het is duidelijk. Ons werk is nog niet afgerond. Na afwerking van de lopende dossiers zal geëvalueerd worden welke beelden daarna aan de beurt zullen komen. In afwachting nemen we contact op met de eigenaars en stellen we onze expertise in de restauraties van gevelbeelden ter beschikking. Zo brengen we de eigenaars in contact met de restaurateurs en helpen we hen bij de opmaak van een subsidiedossier of zoeken we mee naar een mogelijke sponsor. Wil jij helpen? Dat kan! Word vriend van Voor Kruis en Beeld. Dankzij uw steun waken wij erover dat de 170 beelden in onze stad de zorg krijgen die ze verdienen.

We use cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor de werking van de site, andere helpen ons om deze site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf beslissen of u cookies wilt toestaan ​​of niet. Houd er rekening mee dat als u ze weigert, u mogelijk niet alle functionaliteiten van de site kunt gebruiken.