Inventarisnummer: 1.0906

 

 

Christus Zaligmaker (Salvator Mundi) - Hopland 47 (vml. kerk van de paters redemptoristen)

gebroeders Kockerols (?), 1884, natuursteen
  • Hopland47_2013_1

De voormalige neogotische kloosterkerk van de paters redemptoristen uit 1857 (n.o.v. Kockerols en Tempeleers) werd in 1885 n.o.v. van F.C. Baeckelmans verbouwd en kreeg toen een gevel in neorenaissancestijl. Deze laatste gevel bezat twee beelden, hiervan bestaat er nog een. Hoog in de top werd in 1884 een Christusbeeld ('Zaligmaker') in een boogvormige gevelnis geplaatst.

De ingang van de kerk kreeg in 1890 een groot beeld van de ordestichter van de redemptoristen, Sint-Alphonsus van Liguori. Het werd voor boven de kerkdeur vervaardigd door Louis Kockerols. Dit laatste beeld werd weggenomen in 1972. <noot 1>

De maker van de Christusfiguur is onbekend maar mogelijk betreft het een werk van de gebroeders Adolf en Louis Kockerols.<noot 2>

 

noot 1 - In een lijst in typoscript van de Dienst voor Toerisme uit 1975 * is vermeld dat een 'H. Aloysius' op dit adres in 1972 verdween. Bedoeld is natuurlijk 'H. Alphonsus'. "Hopland 47: (beeld H. Aloysius); verdwenen 1972" - *[Toerisme 1975, p. 5].
noot 2 - Adolf (1834-1908) en Louis Kockerols (1826-1893), de eerste was architect-beeldhouwer, zijn jongere broer beeldhouwer. Zij leverden in samenwerking haast alle sculptuur voor het interieur van de redemptoristenkerk (hoofdaltaar en zijaltaren met hun vrijstaande beelden, kruisweg, biechtstoelen, diverse naamlijsten). Enkel de preekstoel werd vervaardigd door de Antwerpse schrijnwerker Jean Van Halle.

Archief en literatuur:

Archief: Hs1491, [f° 28r°-28v°] (Kockerols en Tempeleers)
Iconografie: prentbriefkaart, 'Anvers. Couvent des R.P. Rédemptoristes', G. Hermans Anvers, nr. 483, ongedateerd, verz. WS
Literatuur: Thyssen 1902, p. 255; Thyssen 1922, p. 192; Bouwen 3nb 1979, p. 97 (Baeckelmans); Madonna 2010, p. 75
Nieuwsbrief Vrienden van de Antwerpse Madonna's: nr. 3, (2002) 2, p. 11
Referentie: vkb1.0906

Teksten:

Hopland. – 175. Zaligmaker - H. Alphonsus: Op het toppunt des gevels van het Redemptoristen-klooster prijkt, sedert 1884, eene beeltenis van den Zaligmaker.
Boven de kerkdeur, zag men plaatsen in 1890 een groot beeld van den H. Alphonsus a Liguorio, kunstwerk van den heer L. Kockerols. [Thyssen 1902, p. 255]

Hopland. – 138-139. Zaligmaker. - H. Alphonsus. - Op het toppunt des gevels van het Redemptoristen-klooster prijkt, sedert 1884, eene beeltenis van den Zaligmaker.
Boven de kerkdeur, werd geplaatst in 1890, een groot beeld van den H. Alphonsus a Liguorio, stichter der orde, kunstwerk van den heer L. Kockerols. [Thyssen 1922, p. 192]

Hieronder een prentbriefkaart en detail (Sint-Alphonsus van Liguori), 'Anvers. Couvent des R.P. Rédemptoristes', G. Hermans Anvers, nr. 483, ongedateerd, verz. WS

  • Hopland47_hist_1
  • Hopland47_hist_2
Soort beeld: Christus
Materiaal hoofdbeeld : Natuursteen
Beeldhouwer - toegeschreven aan: Kockerols Louis
Beschermd: Neen
Is er een beheersplan: Neen
Plaatsing jaartal: 1884
Sector: Meir