Conservatie - Restauratie

Beelden in de openbare ruimte zijn enorm onderhevig aan schade door weersomstandigheden of andere kwalijke gebeurtenissen zoals het verkeer. Een ploeg van professionele restaurateurs, geholpen door vrijwilligers, voeren zeer regelmatig conservatie- en restauratieopdrachten uit. Hieronder (foto 1 en 2) zie je Noortje Cools, die, in 2018, het Jezusbeeld op de hoek 'Klapdorp-Mutsaardstraat' terugplaatste. Daarnaast (foto 3) zie je Michel Smets, die, in september 2020, een duivennest verwijderde aan een beeld in de Koepoortbrug en het tevens verder reinigde. Tenslotte (foto 4) zie je David Natidze, die het beeld op de hoek van de Korte Noordstraat en de Predikerinnenstraat in 2019 terugplaatste nadat het door een vrachtwagen van de muur was gerukt en in honderden stukken op de grond viel.
  • Klapdorp_mutsaard_21122018_NoortjeCools2_2
  • Klapdorp_mutsaard_21122018_NoortjeCools_2
  • Koepoortbrug_24092020_MichelSmets_2
  • Korte_Noordstraat_9_kopie_natidze_david__2
Hieronder zie je een opsomming van alle beelden waarvoor de conservatie-restauratie lopende is of op korte termijn gepland is.
Begijnenstraat 65-67
Begijnenstraat 66-68, Sint-Rochusstraat
Hoornstraat 13, Lansstraat
Hopland 47 (vml. klooster van de paters redemptoristen)
Kanonstraat, Meistraat 14
Keizerstraat 73, Prinsesstraat
Melkmarkt 28 (nabij de Lijnwaadmarkt)
Napoleonkaai 1
Oude Beurs 48, Schoenmakersstraat
Paardenmarkt 109 (gevel vml. pastorie)