Inventarisnummer: 1.0125

Onze-Lieve-Vrouw met Kind - Korte Noordstraat, Predikerinnenstraat 9

Beeldhouwer onbekend, 18de eeuw (?), terracotta, geschilderd. Het beeld werd in 2019 volledig hersteld na een ongeluk met een werfkraan. Het werd in sept 2019 herplaatst. 
  • KorteNoordstraatPredikerinnensept19
  • Korte Noord Predikerinnen_2014_AB alg
  • Korte Noord Predikerinnen_2014_AB det

De moeder-kindrelatie wordt hier weer op een eigen wijze weergegeven. Maria en het Kind op haar linkerarm kijken elkaar aan en het Kind met de armpjes omhoog lijkt te kraaien van plezier. Maria draagt de koninklijke attributen van kroon en scepter.  Erboven prijkt de zinnebeeldige duif midden in een stralenkrans.

Het beeld staat op een console die eindigt in een druppel. De vernieuwde veelhoekige luifel is getooid met een brede lambrekijn en draagt een sierbol in top waarop een gekroond Mariamonogram door een stralenkrans wordt omgeven. Een twintigste-eeuwse lantaarn staat op een eenvoudige, opklimmende lichtarm.

Bij de grondige restauratie van het terracottabeeld in 1994-1995 kregen baldakijn en console (weer) een groene kleur. De witgeschilderde sculptuur dateert vermoedelijk uit de 18de eeuw. De anonieme negentiende-eeuwse auteur van het Hs1491 beschrijft een beeld in de Korte Noordstraat alzo “Een klyn doch goed L.V. beeldeken. Met fraeyen troon en effen voetstuk. Door Alex. Schobbens”. Als het om het hier bedoelde werk gaat is dit een zeldzame vermelding van een sculptuur van de Antwerpse beeldhouwer Alexander (Alexandre François) Schobbens (1720-1781), of ten minste een toeschrijving aan hem. <noot 1>

De foto bovenaan dateert van 2019 (MS), de twee volgende van 2014(WS)

In sept 2018 werd het beeld enorm beschadigd door een kraan. Het beeld was gehalveerd, enkel het onderste deel hing nog aan de muur. Van het bovenste bleven alleen het hoofd van Maria en het Kind Jezus over. Het overige was in honderden kleine stukjes op de grond gevallen. Alles werd mooi als een puzzel terug in mekaar gezet, er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de luifel en de console op te knappen en het beeld prijkt terug op haar oude plaats. Hieronder zien we drie momentopnamen: de brokstukken, het beeld in wederopbouw en de laatste hand in situ in september 2019 door David Natidze, een jaar na het ongeluk.

  • KorteNoordstraatPredikerinnensept19brokken1
  • KorteNoordstraatPredikerinnensept19brokken2
  • KorteNoordstraatPredikerinnensept19brokken3

<noot 1> Van deze in classicistische richting werkende beeldhouwer worden in de Gentse Sint-Baafskathedraal twee beelden, ‘de Hoop’ en ‘de Liefde’, uit 1754 bewaard (Vanroose 1975) en in Namen een H. Franciscus van Assise uit 1759.

Archief en literatuur:

Archief: Hs1491, [f° 6r°]
Iconografie: KIK, B29384 (H. Franciscus, Eglise Notre-Dame, Namur); Dia 'KORTE NOORDSTR. / PREDIKERINNENSTR. 9', anno 1989, pre restauratie (Archief VKB, dia's Tony Darimont, Lader 3, nr. 106)
Literatuur: Thyssen 1902, p. 299; Thyssen 1922, p. 58, 282; Bouwen 3nb 1979, p. 402; Schepens 1981, p. 214, 215; Madonna 2002, p. 150; Madonna 2010, p. 117
Extra literatuur: M. Vanroose, “De beeldhouwkunst van de 18de eeuw”, in ‘Gent. Duizend jaar kunst en cultuur’, 1, ‘Muurschilderkunst, schilderkunst, tekenkunst, graveerkunst, beeldhouwkunst’, Gent, 1975, p. 512
Nieuwsbrief Vrienden van de Antwerpse Madonna's: pdfnr. 16 (2010), p. 8-9
Referentie: vkb1.0125

 

  • Korte_Noord_Predikerinnen_2007
  • Korte_Noord_Predikerinnen_2011

Boven: de Madonna na de restauratie van 1994-1995 (foto's uit 2007 en 2011),
Hieronder de situatie ervoor. Een dik verflagenakket bedekte het beeldhouwwerk. (dia T. Darimont, 1989 - Archief VKB)

  • Korte Noord Predikerinnen_1989_AB
  • Korte Noord Predikerinnen_1989_AB_det

 

Beschermd: Neen
Is er een beheersplan: Neen
Plaatsing jaartal: 18de eeuw
Sector: Klapdorp