Inventarisnummer: 1.0206

 

 

Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen - Sint-Jacobsmarkt 43 (De Loodsen)
(vml. Instituut O.-L.-Vrouw Middelares, zusters apostolinnen)

Herman De Cuyper, ca. 1956, gegoten witte kunststeen 
  • St_jacobsmarkt_43_2008
  • St_jacobsmarkt_43_2010
  • St_jacobsmarkt_43_2013a


Het feit dat geen enkele ledemaat of beweging buiten de contouren van het eigenlijke corpus gaat, verleent aan dit uitermate slanke beeld iets van een sierlijke zuil. Dat wordt nog geaccentueerd door de sobere, verticale plooienval, waardoor het beeld een expressief karakter krijgt. Het gebogen hoofd en de gekruiste handen op de borst maken met de sobere vormgeving deze vrouw tot een sterk bezielde figuur. Zonder afbreuk te doen aan de esthetische zuiverheid van deze gestalte, maakt enige bijkomende iconografie op het voetstuk het mogelijk haar te identificeren als degene op wie het kwaad geen vat kreeg. De slang, die met zijn zacht golvende beweging haast een puur decoratief effect heeft, wordt door Maria subtiel vertrapt.

De sculptuur werd vervaardigd door Herman De Cuyper (1904-1992) omstreeks 1956 in gegoten witte kunststeen en is gesigneerd op het voetstuk.

  • St_jacobsmarkt_43_2013b

Het Museum Herman De Cuyper in Blaasveld (Willebroek) bezit een kleine ontwerpschets in gips van dit gevelbeeld. Herman De Cuyper vervaardigde ook de kruisweg in de kapel van het klooster van de zusters apostolinnen. <noot 1>

In 2013 werd het beeldhouwwerk naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van Stadspastoraat Antwerpen 'De Loodsen' grondig opgefrist. De slecht leesbare signatuur werd hierbij met zorg behandeld en lichtjes verdiept.

<noot 1> Museum Herman De Cuyper, Mechelsesteenweg 249, 2830 Blaasveld (Willebroek): kleine ontwerpschets in gips van dit gevelbeeld (inv. nr. B83). Het grote beeld op de Sint-Jacobsmarkt werd uitgevoerd in gegoten witte kunststeen en dateert van ca.1956 […]. Het beeld is trouwens ook gesigneerd op de sokkel. […]. In de kloosterkapel zelf van de zusters Apostelinnen,bevindt zich eveneens een Kruisweg (14 bas-reliëfs in witte kunststeen) gemaakt in hetzelfde jaar. [Mededeling Chris De Cuyper, 2004-02-25]

Archief en literatuur:

Iconografie: Madonna 2010, p. 32
Literatuur: bouwen-3nb-1979: 466; schepens-madonna-1981: 42; madonna-2002: 170, 171 (afb.); Madonna 2010: omissie
Nieuwsbrief Vrienden van de Antwerpse Madonna's: nr. 20, (2013) 1-2, p. 8
Referentie: vkb1.0206

Zie ook werk van deze beeldhouwer aan het Frans Van Hombeeckplein in Berchem.

 

 

Soort beeld: Onze-Lieve-Vrouw
Materiaal hoofdbeeld : Stenig materiaal
Beschermd: Neen
Is er een beheersplan: Neen
Plaatsing jaartal: 1956
Sector: Universiteit