Christus - De Merodelei (Basiliek van het Heilig Hart)


De gevel van de 'Basiliek van het Heilig Hart' aan de De Merodelei in Berchem (opgericht in 1875-1878) bezit in het timpaan boven het hoofdportaal een voorstelling van Christus die zijn H. Hart toont, met er omheen andere voorstellingen hiermee in verband.

Het natuurstenen reliëf werd vervaardigd door het zeer productieve Antwerpse duo De Boeck en Van Wint.

Aan de gevel van het bijbehorende klooster werd een madonnabeeld aangebracht. — [WS]

(Thyssen 1902, p. 374-375; Thyssen 1922, p. 307-308)

Foto: WS, 2006

 

> Basiliek van het Heilig Hart (Berchem) (Wikipedia)

> Basiliek Heilig Hart en klooster - (Inventaris Bouwkundig Erfgoed)

Sint-Willibrordusparochie (Berchem) (bestaande beelden)
de Merodelei. - 526-527. Basiliek van het H. Hart. - 1° Welk is het grondgedacht geweest van den kunstenaar, die de basiliek bouwde? Niets anders dan de verheerlijking van het H. Hart van Jezus, onzen koning, geslachtofferd uit liefde tot ons. Ziehier hoe dit gevoel in al de bouwvormen uitgedrukt wordt:

Het tympaan van het voorportaal is versierd met een halfverheven beeldwerk, door De Boeck en Van Wint. Het verbeeldt den Zaligmaker, zijn H. Hart toonend, gelijk eertijds aan de H. Margaretha Maria. Aan de voeten van den Heiland ziet men vier waterbronnen, 't zijn de vier stroomen van het Paradijs, of beter nog, de heilzame bronnen der gratie, waarvan de profeet gewaagt. De twee Grieksche letters: Alpha en Oméga maken ons indachtig wat Jezus zegde: 'Ik ben het begin en het einde'. Wederzijds van Christus zijn geknield O. L. Vrouw en de H. Jozef; zij bidden voor Kerk en Vaderland, verbeeld door twee kleine gebouwen, welke zich in hunne nabijheid bevinden.

Boven de deur der basiliek, getuigt een opschrift de toewijding van het katholieke België aan het H. Hart:
SACROSANCTO CORDI JESU BELGICA DEVOTA.

Hooger nog, in den gevel. herinnert het vers:
S. CORDis D. N. JESU PRIMA BASILICA.
dat onder alle volkeren België de eer had, de eerste basiliek aan het H. Hart te mogen toewijden. [Thyssen 1922, p. 307-308]


In het interieur zijn in steen gebeitelde inscripties ingemetst. Een ervan memoriseert de namen van de medewerkers:
Bouwmeesters J. Bilmeyer en J. Van Riel
Aannemer der werken: P.J. Rooses
Beeldhouwers: De Boeck en Van Wint
Sieraadbeeldhouwers: F. en A. Van Tongerloo

Foto: WS, 2006
vkb1.0623


In samenwerking met:

koning boudewijn stichting


Gesponsord door:


sponsor Bank Mercier Van Lanschot


sponsor Ackermans en van Haaren


sponsor Bank Delen


sponsor DSV verzekeringen

We use cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor de werking van de site, andere helpen ons om deze site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf beslissen of u cookies wilt toestaan ​​of niet. Houd er rekening mee dat als u ze weigert, u mogelijk niet alle functionaliteiten van de site kunt gebruiken.