Onze-Lieve-Vrouw (onbepaald; verdwenen) - Frans Van Hombeeckplein


Naast het dossier van het gerecht is ook bewaard gebleven, in privaat bezit te Antwerpen, het dossier aangelegd door maire Werbrouck zelf. (...) De jongste zoon uit het huwelijk Werbrouck-Le Grelle, Joseph Emmanuel, huwde Maria Anna Pieters. Het huisgezin Werbrouck-Pieters had drie dochters, Josephine, Adelaïde, die H. Teirlinck [sic - WS] huwde (Terlinckstraat-Berchem) en Marie Jeanne. We vinden deze juffrouwen terug op het oude goed van Werbrouck te Berchem tusschen de Oude Baan en den Steenweg (Mevrouw Werbrouck-Bosso was op 12 Augustus 1831 overleden). Op den grond van de "juffrouwen Werbrouck-Pieters" werd op 1 Mei 1844 een Lieve-vrouwebeeld gesteld, "onder expresse conditie van retour van den grond indien dit beeld daar kwam weggenomen te worden". De onderscheiden familiën Werbrouck, Le Grelle, Cambier e.a. brachten er geld toe bij. De akte van oprichting van dit beeld (thans op de Van Hombeeckplein), mochten we ook in het privaatdossier ontdekken. We meenden het de moeite waard dit even te noteren. [Floris Prims, "De zaak Werbrouck. (1813)", 'Antwerpiensia', 13 (1939), Antwerpen, 1940, p. 243, 248-249].

(Onze-Lieve-Vrouwstraat) Op den hoek der straat, boven den ingang van eenen winkel, ziet men een O. L. Vrouwenbeeld. Vroeger stond een dergelijk beeld in een bloemhofje hier dichtbij aan de tegenwoorige Frans Van Hombeeckplein. [Karel Versteylen en Lodewijk Vonck, 'De straten van Berchem', [Berchem], 1928, p. 95]
vkb1.1596

In samenwerking met:

koning boudewijnfondst2

We use cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor de werking van de site, andere helpen ons om deze site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf beslissen of u cookies wilt toestaan ​​of niet. Houd er rekening mee dat als u ze weigert, u mogelijk niet alle functionaliteiten van de site kunt gebruiken.