Inzegening Mariabeeld van de gebroeders Kockerols

Op 14 mei had, op uitnodiging van de familie Kockerols en het woonzorgcentrum Mayerhof, de inzegening plaats van het Mariabeeld dat Louis Kockerols en zijn broer Adolf in 1871 beeldhouwden ter gelegenheid van 25 jaar pontificaat van Pius IX. 

Deze plechtigheid vond plaats in de tuin van het woonzorgcentrum Sint Carolus-Mayerhof.

Het Mariabeeld stond meer dan 100 jaar op de hoek van de Quellinstraat en de Quinten Matsyslei. Bij de sloop van het gebouw in de jaren 90 van de vorige eeuw verzeilde het beeld in een stadsmagazijn. Uit het oog maar niet uit het hart. Boudewijn Callens en zijn echtgenote Mitsy, die familie van de beeldhouwers is, kwamen het terug op het spoor, maakten fondsen vrij om het beeld te restaureren en zochten samen met Voor Kruis en Beeld naar een geschikte locatie. Deze werd uiteindelijk in volle pandemie gevonden. De directie van wzc Mayerhof was enthousiast om het in de tuin te plaatsen als rust- en bezinningsoord. De tuin werd juist op dat moment heraangelegd om er een belevingsruimte van te maken. Zo is er nu ook een geurtuin aangelegd om de reukzin te prikkelen.  

Eenmaal de juiste locatie vastgelegd konden de werken beginnen. Samen met de restauratrice Geneviève Hardy werd geopteerd voor een restauratie in situ. Op die manier konden de residenten tijdens hun dagelijks wandelingetje de evolutie volgen. Eerst werd een degelijke sokkel gegoten om het twee meter hoge beeld te dragen. Het beeld werd dan met een kraan ter plaatse op deze sokkel gezet. Alleszins wat er van het beeld overbleef, want het was in drie stukken gebroken; het hoofd, het lichaam en de handen. Noortje Cools had voorafgaandelijk een stratigrafisch kleurenonderzoek uitgevoerd om de verschillende opeenvolgende herschilderingslagen te ontdekken, zodat met kennis van zaken de restauratie kon aanvangen. Opdat het beeld zo zuiver en scherp mogelijk zou zijn werden alle bestaande verflagen verwijderd. De verschillende delen van het beeld werden herenigd en met RVS doken goed aan mekaar gehecht. Lacunes werden bijgevuld en, indien nodig, werden er natuurlijke doken gebruikt om een goede hechting te bekomen. Uiteindelijk werd het geheel polychroom geverfd. De keuze voor polychromie is gevallen na gesprekken met residenten die regelmatig tijdens de restauratie een babbeltje deden met Geneviève. Polychromie maakt een beeld levend(ig) en kleuren zetten aan tot gesprek. De hoofdkleuren van Maria, het blauw van het hemelse en het rood van het aardse, zijn prominent aanwezig en de gekozen tinten zijn in harmonie met de rosas boven de ingang van de meer dan 100 jaar oude kapel, als enige bewaard van de oorspronkelijke gebouwen en dichtbij het beeld.
Na alle restauratiewerken werd het geheel overdekt met een hedendaagse luifel. De architect heeft gekozen voor een licht ogende constructie met als voornaamste element dat het een doorkijk biedt. Als je voor het beeld staat, word je niet afgeleid door storende steunen achter het beeld. Transparantie en licht laten Maria vol tot haar recht komen.  

Op 14 mei mochten we hulpbisschop Jean Kockerols ontvangen die het beeld inzegende samen met de aalmoezenier van Mayerhof E.H. Schuurmans. Ziehier het gebed bij de zegening :

 

God, onze Vader,
wij zijn hier vandaag verzameld
rond de beeltenis van Maria,
onze Hemelse Moeder.
Vanouds zijn mensen,
bijzonder ook in deze streken,
opgetrokken om haar te zien
en te vereren
en haar hun meest intieme intenties voor te leggen.

Wij vragen uw zegen over dit beeld
dat ons door kunstzinnige handen is overgeleverd
en dankzij de zorgzame inspanning van velen
hier een nieuwe standplaats heeft gevonden.

Geef dat allen die hier langs komen
haar een gedachte wijden
en er steun door ondervinden.
Geef dat allen die naar haar kijken
innerlijk worden verlicht
en troost ontvangen.
Geef dat allen die tot haar bidden
worden gehoord
en in hun vertrouwen worden gesterkt.

Zegen dan dit beeld,
Gij Vader en Zoon en Heilige Geest!

Voorafgaandelijk hadden de voorzitter van Sint Carolus-Mayerhof, de initiatiefnemers Boudewijn en Mitsy Callens-Pirenne en onze secretaris van VKenB Alain Cols de meer dan 150 toehoorders duiding en bezinningsteksten geboden bij deze heuglijke gebeurtenis.

Na het plechtige gedeelte nodigde Directeur Jean-Pierre Waterkeyn iedereen uit voor een zonovergoten en warme receptie.

Foto's

  1. Marie op haar nieuwe plaats in de tuin van WZC Sint Carolus-Mayerhof
  2. Mgr Kockerols zegent het beeld.
  3. Het beeld wordt voorzichtig op haar sokkel geplaatst, handen en hoofd worden er later mee verenigd.
  4. Een ingetogen publiek woont de ceremonie bij.
  5. De Heer en Mevrouw Callens-Pirenne
  6. De heer van Hoorickx, voorzitter van Sint Carolus-Mayerhof biedt een kleine attentie aan onze Voorzitter Paula Sörnsen voor de succesvolle samenwerking. Op de achtergrond ons ervaren VKenB-lid Baudouin Goeminne, erevoorzitter van Mayerhof.

 

 

Addendum: 1. de geschiedenis van het beeld


Het beeld werd in 1871 ter gelegenheid van het Jubeljaar van Paus Pius IX voor zijn 25 jaar pontificaat gemaakt. Hij was Paus van 1846 tot 1878 en kondigde in 1854 het dogma van Maria Onbevlekt Ontvangen af. Het beeld stelt deze Maria Onbevlekt Ontvangen voor. Ze vertrappelt de slang, symbool van het kwaad en de erfzonde. Het voetstuk/console is versierd met de pauselijke wapens en het opschrift: 'Protectrice de Pie IX'. Het beeld is van de hand van beeldhouwer Louis Kockerols, misschien geholpen door zijn broer architect/beeldhouwer Adolphe Kockerols. Bij de sloop van het gebouw omstreeks 1992 werd het beeldhouwwerk gedemonteerd. Het in stukken gebroken beeld werd door de stad Antwerpen in bewaring genomen en opgeslagen in een depot van de Dienst Monumentenzorg.

Er werd besloten de console niet mee te plaatsen in Mayerhof. Deze console is duidelijk bedoeld om het beeld te dragen wanneer het tegen een gevel geplaatst wordt, wat in de tuin van het WZC Mayerhof niet het geval is.  De console is in bewaring in een stadsmagazijn.

Hoewel de restauratie gefinancierd werd door privé-personen, zoals eerder vermeld, is het beeld eigendom van de stad Antwerpen. Een bruikleenovereenkomst werd door drie partijen ondertekend, de stad, Voor Kruis en Beeld vzw en Sint Carolus Mayerhof vzw 
 
   Het beeld nog aan de gevel van Bakkerij Moreels
 

Addendum 2: wzc Sint Carolus Mayerhof


Dit woonzorgcentrum heeft een historische band met het stadscentrum van Antwerpen, enerzijds met de Lange Gasthuisstraat waar de weduwe Mayer-van den Bergh woonde en waar nu nog het museum Mayer van den Bergh gevestigd is en anderzijds met de Lange Nieuwstraat waar sinds 1852 en tot na de tweede wereldoorlog het Sint Carolus Oudemannentehuis gevestigd was. Weduwe Mayer van den Bergh kocht gronden in Mortsel en bouwde er begin 20e eeuw rustvilla’s voor haar personeel op rust. Toen na de oorlog het gebouw waar het Sint Carolus rusthuis gevestigd was door de bombardementen danig had geleden werd er door de twee raden van bestuur waar dezelfde personen actief waren beslist te fusioneren en een modern rusthuis te bouwen in Mortsel op de gronden van het rusthuis Mayer van den Bergh. De nieuwbouw werd in de jaren zestig in gebruik genomen. In de jaren 2010 werd dit gebouw afgebroken en door een nieuw vervangen met 140 bedden 'WZC', 8 bedden 'Kort Verblijf' en 40 assistentiewoningen. Door deze historische band blijft het beeld verankerd in onze sinjorenstad.
We use cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor de werking van de site, andere helpen ons om deze site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf beslissen of u cookies wilt toestaan ​​of niet. Houd er rekening mee dat als u ze weigert, u mogelijk niet alle functionaliteiten van de site kunt gebruiken.