foopdebeeckrolandWij melden met droefheid het overlijden van Roland Op de Beeck op 6 November 2020, één van onze oudste leden. Hij was de historicus van de vereniging en samen met wijlen Wim Strecker hechtte hij veel belang aan volledige en correcte informatie over het verleden van de Mariabeelden in ons stadscentrum.

Hij was tevens lid van de kapel van Onze-Lieve-Vrouw Lof en in die hoedanigheid publiceerde hij het gekende boek over de Gilde dat nog steeds een referentiewerk is over de Maria verering in Antwerpen. Het boek begint met een vaststelling met veel diepgang: In de evangelieverhalen spreekt Maria slechts vier maal: haar "Fiat", het "Magnificat", Jezus in de Tempel en op de Bruiloft te Kana. Maar dat zijn kernmomenten uit het leven van haar Zoon en uit de Heilsgeschiedenis. 

Wij zullen ons Roland herinneren als een innemend man, rustig en duidelijk in zijn uiteenzettingen en zeer toegewijd aan onze Vereniging. Tot op het einde, wanneer zijn fysieke krachten al sterk verminderd waren nam hij deel aan de vergaderingen. Roland was 91 jaar oud. 

Het ga je goed, Roland