Inventarisnummer: 1.0536

 

 

Taferelen uit het leven van de H. Jozef - Hoogstraat 62 (‘den Peerboom’ of ‘den Peirboom’)

Cornelius Struyf (toegeschreven), 1731, natuursteen - Monument 2 september 1976
  • HoogStr62-2007-03-13_dscf7458_c96

Het hoekhuis van de Hoogstraat met de Stoofstraat was vroeger het ambachtshuis van de timmerlieden (vanaf 1612) en schrijnwerkers (vanaf 1735). Beide ambachten verhuisden in 1756 naar het huis 'Rodenborch' aan de Grote Markt 40. Aanvankelijk in hout opgetrokken werd de gevel in 1704 volledig in steen heropgebouwd.

Aan de kant van de Hoogstraat tonen vier reliëfs, afgeboord door gestileerde lelies, taferelen uit het leven van de Heilige Jozef, patroonheilige van de timmerlieden. Van links naar rechts zijn dat 'Het huwelijk van Maria en Jozef', de 'Vlucht naar Egypte', de 'Terugkomst uit Egypte' en 'Jezus in het timmeratelier van de H. Jozef'. Het werk wordt 1731 <noot 1> gedateerd en niet alleen in het Hs1491 maar ook door Pieter Jozef De Cuyper <noot 2> toegeschreven aan de Antwerpse beeldhouwer Cornelius Struyf (1687-1743).

<noot 1> Hoogstraat en Stoofstraat. Boven in den gevel van het huis van Van Es, den tabaks fabrikant, vind men vier fraye en zeer verdienstelijke barleven. 1°. De trouw van Maria. - 2°. De Vlucht naar Egypte. - 3°. De H. Familie. - 4°. Het werkhuis van S_t Joseph, met 2 fig. de laatste barleef, de andere bevatten meer figuren. Vervaardigt door C. Struyf, beeldh., in 1731. [Hs1491, 18r°].
<noot 2> De vier basrelieven op den hoek van de Hoogstraat en Stoofstraat, zijn gebeiteld door (Cornelis) Struyf en verbeelden den Trouw van Jozef en Maria. [Cuyper 1924-1925: 358]

De taferelen stellen in volgorde voor:
'Het huwelijk van Maria en Jozef'
'De 'Vlucht naar Egypte'
'De 'Terugkomst uit Egypte'
'Jezus in het timmeratelier van de H. Jozef'

  • HoogStr62-2012-01-22_DSCF4516_c96
  • HoogStr62-2012-01-22_DSCF4517_c96
  • HoogStr62-2012-01-22_DSCF4518_c96
  • HoogStr62-2012-01-22_DSCF4519_c96

Archief en literatuur:

Archief: Hs1491, [f° 18r°]
Iconografie: SAA, FOTO-GF#1552 (SA270009.jpg); Edmond Fierlants, 1860: 'Hoogstraat, Huis van Nes ('De Peirboom'), met bas-reliëf van het schrijnwerkersambacht'
Basisliteratuur: Thyssen 1902, p. 192-193; Thyssen 1922, p. 163; Bouwen 3na 1976, p. 134; Ruyssevelt 2001, p. 79; Madonna 2010, p. 73
Aanvullende literatuur: Cuyper 1924-1925, p. 358 - Nieuwsbrief Vrienden van de Antwerpse Madonna's, pdfnr. 4, (2004) 1, p. 3
Referentie: vkb1.0536

 

 

Soort beeld: Heilige
Beeldhouwer - toegeschreven aan: Struyf (Struijf) C.
Beschermd: Ja
Referentie onroerend erfgoed: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/4171
Is er een beheersplan: Ja
Beheersplan door : Eigenaar
Plaatsing jaartal: 1731
Sector: Vrijdagmarkt