We blikken terug op de restauraties van 2021

In 2021 werden een aantal beelden onder handen genomen. Op elk moment houden we jou op de hoogte via de rubriek 'Beelden in de kijker' op deze website. Toch blikken we graag nog een laatste keer terug op de afgewerkte restauraties van 2021. 

In 2019 ontdekten arbeiders tijdens werken aan de gevelvan de voormalige kerk van de paters redemptoristen in Hopland 47 een barst in de buste van het Salvator Mundi beeld. Deze was veroorzaakt door een uitgezette verroeste ijzeren dook, waarmee het beeld aan de gevel verankerd was. Uit voorzorg werd het hoofd van het beeld verwijderd en bewaard tot restauratie mogelijk was. In september 2021 kroop beeldhouwer en restauratie David Natidze in de hoogtewerker en herstelde het beeld. (1)

Het beeld van Maria Onbevlekt Ontvangen, dat ooit op de hoek van de Quellinstraat en de Quinten Matsijslei aan de gevel boven de vermaarde bakkerij Moreels hing, was in 3 stukken uiteengevallen met het hoofd en de handen naast het hoge beeld. Vele jaren zocht de heer Boudewijn Callens, wiens echtgenote familie is van de beeldhouwers van dit beeld, de gebroeders Kockerols, samen met onze vereniging, naar een geschikte plaats voor dit intieme Maria beeld. In het voorjaar van 2021 werd die gevonden. Het beeld werd, na een grondige restauratie door Geneviève Hardy, in de tuin van het WZC Mayerhof in Mortsel geplaatst. (2)

Naast de gerestaureerde beelden die in 2021 opgeleverd werden, werden ook een hele reeks restauraties gestart. Hier volgt een overzicht van de stand van zaken.

Eén van onze leden merkte op dat het pand op de hoek van de Paardenmarkt en de Rodestraat voor een grondige opfrissing in de stellingen stond. Een ideaal moment om de sterk beschadigde Madonna, die daar op de gevel hangt, te herstellen. David Natidze klaarde de klus. Doorheen een gaatje in de stellingen kunnen we al iets zien van het voltooide werk, maar het is toch nog even wachten tot de stellingen volledig weggenomen worden om het beeld in zijn volle glorie te bewonderen. (3)

Bijna aan de overkant, tegen de gevel van de pastorie van de Sint-Antoniuskerk, staat een zwaar gehavende Maria met Kind. Het beeld in Avesnesteen is goed behandelbaar, maar de console, de zuil, het voetstuk en de baldakijn vragen meer aandacht. Deze zijn gemaakt uit Euville steen. Dat is een steen die in het begin van de eeuw veel gebruikt werd, maar die bijzonder poreus en brokkelig is, met gevaar voor breuken bij de restauraties. Daarom werd eerst een proefreiniging door Noortje Cools uitgevoerd. Op basis van deze resultaat onderzoekt zij de verschillende restauratie-opties. (4)

Op de gevel van het voormalige OLV Middelares instituut aan het Frans Halsplein hangt een bas-reliëf beeld in keramiek van Maria Middelares. Dit beeld vertoont scheuren en stukken ontbreken. Nicolas Baeyens experimenteert momenteel om de gebroken en verdwenen stukken in zijn atelier te reproduceren. Vooral de kleuren moeten goed zitten, een extra moeilijkheid bij keramieken beelden. (5)

Het Mariabeeld op de hoek van de Keizerstraat en de Prinsesstraat en het Mariabeeld op de hoek van de Hoornstraat en de Lansstraat zijn twee beschermde beelden, die aan een onderhoudsbeurt toe zijn. Daarom werden ze opgenomen in het beheersplan van 'Voor Kruis en Beeld' opgenomen zijn. Momenteel werken we voor elk beeld aan een subsidiedossier om mogelijk 60% van de kosten terug te vorderen. (6, 7)

De Mariabeelden in de Kommekensstraat, aan de Falconrui en op de hoek van de Lange Sint-Annastraat en de Ossenmarkt moeten hersteld worden. Zo moet de zon boven de Madonna in de Kommekensstraat herplaatst worden alsook de twee schubben in de console van de Madonna op de hoek van de Lange Sint-Annastraat en de Ossenmarkt. Het kindje Jezus bij de Madonna op de Falconrui heeft dan weer zijn hoofd verloren. (8, 9, 10)

Tijdens het persmoment in augustus 2021 over het plaatsen van 'paaltjes' ter bescherming van kwetsbare gevelbeelden lanceerde de Antwerps Schepen van mobiliteit, Koen Kennis, de term 'dakloze' beelden. Dat deze dakloze beelden een plekje in de stad zoeken heeft bij sommigen interesse gewekt. Ook bij Frederik van de Deurnsebaan uit Merksem. Hij adopteerde een beeldje dat afkomstig is uit Berchem. De sokkel is gekapt en de lantaarn werd geplaatst. Nu nog even wachten tot de elektriciteit aangesloten wordt en dan kan het beeldje op zijn nieuwe plaats. (11)

 


In samenwerking met:

koning boudewijn stichting


Gesponsord door:


sponsor Bank Mercier Van Lanschot


sponsor Ackermans en van Haaren


sponsor Bank Delen


sponsor DSV verzekeringen

We use cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor de werking van de site, andere helpen ons om deze site en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf beslissen of u cookies wilt toestaan ​​of niet. Houd er rekening mee dat als u ze weigert, u mogelijk niet alle functionaliteiten van de site kunt gebruiken.